2 oktober 2020

Bijzondere handelswijze Defensie bij salariëring stafadjudanten

Acht stafadjudanten, de krijgsmachtadjudant en de adjudanten van de defensieonderdelen, krijgen van Defensie met terugwerkende kracht het salaris betaald van een majoor. Dat is duidelijk geworden uit een WOB-verzoek dat onze collega’s van de VBM en de ACOM enige tijd geleden hebben ingediend bij Defensie over de beloning van de stafadjudanten. Die salarisverhoging is tot stand gekomen zonder overleg met en instemming van de defensiebonden.

Onze collegabonden hebben de AFMP geïnformeerd over de uitkomst van de WOB-verzoeken. Wij zijn hiervan geschrokken, vooral omdat hiermee wordt gehandeld in strijd met de rechtspositie en de afspraken die de werkgever hierover in het sectoroverleg met ons heeft gemaakt. De AFMP is van mening dat dit niet zonder consequenties kan blijven. We scharen ons wat dat betreft achter de andere defensiebonden. Ook onze advocaten en juristen zullen gaan bekijken welke stappen mogelijk en nodig zijn. Eerder schreven wij al een artikel over de pogingen van de CDS om Krijgsmachtadjudanten fors hoger te belonen. Lees het via deze link.

Regels
Het gaat ons er niet om of deze stafadjudanten wel of geen hogere beloning verdienen. We hebben binnen Defensie echter regels afgesproken over de wijze waarop de hoogte van het salaris en andere beloningen tot stand komen. Een forse salarisverhoging voor een beperkt aantal functionarissen, die daardoor ook nog eens met tergwerkende kracht doorwerkt in de oude eindloonregeling, gaat in onze ogen alle perken te buiten. En dit terwijl tienduizenden collega’s tot nu toe tevergeefs wachten op een behoorlijk bezoldigingsstelsel (loongebouw en toelagen)! We kunnen dit niet los van elkaar zien. Dit wordt dus vervolgd!
Voor alle informatie over de ingediende WOB-verzoeken van onze collega’s van de VBM en de ACOM verwijzen we je graag naar hun websites:

VBM-website

ACOM-website