17 mei 2021

Bonden in ‘koffieconclaaf’ met Vaste Commissie Defensie

Het Plein vóór de ingang van de Tweede Kamer in Den Haag zal morgen het decor vormen van een bijzondere actie. De voorzitters van de defensievakbonden AFMP, VBM, ACOM en de Gezamenlijke Officieren Verenigingen & Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie (GOV/MHB) gaan daar van 13.00 tot 13.45 uur een kop koffie drinken met de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie Defensie. De brandende thema’s van dit ‘koffieconclaaf’ zijn de knelpunten en uitdagingen waarmee defensiemedewerkers anno 2021 worden geconfronteerd.

De bijzondere actie vindt plaats vanuit de in het oog springende, mobiele koffiebar Coffee-on-Wheels. Bij deze bar zal onder meer van gedachten worden gewisseld over de stroef verlopende cao-onderhandelingen tussen de bonden en Defensie. Zo legde de staatssecretaris van Defensie Visser op 24 maart een ultimatum van de bonden naast zich neer, waarin de werkgever werd verzocht om minimaal 2,5% arbeidsvoorwaardenruimte beschikbaar te stellen. Alleen hiermee kunnen volgens hen een fatsoenlijke loonsverhoging en andere verbeteringen voor het defensiepersoneel worden gerealiseerd. Omdat Defensie nog altijd niet tegemoet is gekomen aan deze eis, beraden de bonden zich de komende tijd op nog meer acties.

Breed onder de aandacht
“We hopen de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie Defensie er tijdens onze koffieactie van te overtuigen dat 2,5 procent loonsverhoging redelijk en noodzakelijk is,” zo benadrukt AFMP-voorzitter Ton van den Berg, die dinsdag ook present is in Den Haag. “Op deze manier moet Defensie aantrekkelijk worden voor de laagste schalen en een oplossing bieden voor bijna 10.000 vacatures. De laagste loonschalen kunnen het bijna niet meer financieel bolwerken. Zo vlak vóór de ingang van de Tweede Kamer gaan we dit probleem uiteraard ook breed onder de aandacht proberen te brengen van diverse andere Tweede Kamerleden.”

Meer over:
CAO