7 december 2020

Bonden ontvangen inzetbrief arbeidsvoorwaarden

De AFMP en haar collega- defensiebonden hebben afgelopen vrijdag de arbeidsvoorwaarden-inzetbrief gekregen van staatssecretaris van Defensie Barbara Visser. Net als de bonden spreekt zij in deze brief haar voorkeur uit voor een arbeidsvoorwaardenakkoord met een korte looptijd. Wij willen hier graag snel over in gesprek met de staatssecretaris. Zodra meer over dit overleg gemeld kan worden, zullen wij jou als AFMP-lid informeren op deze website.

In haar inzetbrief aan de bonden laat de staatssecretaris weten dat zij graag afspraken wil maken over loonontwikkeling, de balans tussen werk en privé, de gevolgen die de coronacrisis heeft op het werken bij Defensie, duurzame inzetbaarheid en verlenging van het SBK 2012. Verder wil zij graag afspraken maken over de gezamenlijke uitwerking van het nieuwe bezoldigingsstelsel en het nieuwe personeelssysteem, inclusief de manier waarop het defensiepersoneel hierbij wordt betrokken. Daarnaast wenst zij op korte termijn handen en voeten te geven aan nieuwe aanstellings- en contractvormen voor militairen en burgerpersoneel.

Twee cao’s
Over deze laatste wensen van de staatssecretaris wil de AFMP best spreken, maar ze mogen een nieuw arbeidsvoorwaardenresultaat niet in de weg staan. Het zijn namelijk onderwerpen waarover in de laatste twee cao’s al afspraken gemaakt zijn en waar jullie al recht op hebben. Lees HIER de inzetbrief van staatssecretaris Visser van Defensie.

Gezamenlijke inzet
Het Ambtenarencentrum (AC), de Algemene centrale van overheidspersoneel (ACOP, waarvan AFMP deel uitmaakt) en de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) maakten op 16 november jl. hun gezamenlijke CAO-inzet bekend aan Defensie. Hun inzet is erop gericht om nog vóór het einde van de looptijd van het huidige akkoord tot een resultaat te komen dat hierop naadloos aansluit. Lees via deze link het artikel over deze inzet.

Meer over:
AVW