12 maart 2021

Bonden stellen ultimatum aan werkgever

"Wij verzoeken u dringend binnen 10 werkdagen vanaf heden een SOD te beleggen, waar u met een cao-bod komt dat wél aan onze eisen voldoet. Mocht op vrijdag 26 maart 2021 om 24.00 uur blijken dat u niet op dit ultimatum ingaat, dan rest ons niet anders dan acties te gaan voeren." Dit is het ultimatum dat de voorzitters van de ACOP, het AC, de CCOOP en de CMHF vandaag namens alle defensievakbonden in een open brief stellen aan Defensie. Het ultimatum volgt na een cao-enquête, waarin leden van alle Defensiebonden het huidige bod van de werkgever massaal afwijzen én acties wensen om een beter resultaat af te dwingen.

Lees via deze link de open brief met het ultimatum aan de werkgever. De afgelopen weken informeerden en raadpleegden wij als vakbonden onze leden over het bestaande cao-bod van de werkgever. Het - inmiddels demissionaire - kabinet Rutte III was namelijk niet bereid het benodigde extra geld te verstrekken om aan onze cao-eisen te voldoen. Ook de minister wilde geen extra financiële ruimte binnen de Defensiebegroting beschikbaar stellen. Uiteindelijk hielden de bonden daarom allemaal dezelfde cao-enquête onder hun leden. Dit waren de centrale enquêtevragen:

- Wat vind jij van het huidige arbeidsvoorwaardenbod van Defensie?
- Denk je dat er acties nodig zijn om tot een acceptabeler bod te komen óf vind je het bod van Defensie wél acceptabel?

Minimaal 2,5% arbeidsvoorwaardenruimte
De uitslagen van de enquête waren ‘Noord-Koreaans’: vakbondsleden van alle Defensiebonden wijzen en masse het magere bod van Defensie af. Zij verlangen actie om betere resultaten te realiseren. Met het in de open brief gestelde ultimatum bieden de defensievakbonden de werkgever nog eenmaal de kans om met een beter bod te komen dat wél aan onze eisen voldoet. De werkgever moet minimaal 2,5% arbeidsvoorwaardenruimte bieden, om daarmee tot een fatsoenlijke loonsverhoging en andere verbeteringen voor het Defensiepersoneel te komen.
“Daarmee vragen wij niet ‘het onderste uit de kan’,” zo benadrukken de voorzitters gezamenlijk in de open brief aan Defensie. “Ook wij zijn ons bewust van de huidige economische situatie. De kabinetspartijen pretenderen, net als vele andere politieke partijen, dat de publieke sector de afgelopen jaren is ondergewaardeerd en schrijven in hun verkiezingsprogramma’s dat er flink geïnvesteerd moet worden. Dat wordt hóóg tijd! Niet voor niets zijn er bij Defensie 9.250 vacatures. De loonontwikkeling van Defensiepersoneel loopt al decennia achter bij die van de marktsector. Ook Defensiepersoneel wil nú boter bij de vis. Wij hopen dat de bewindslieden alsnog hun eigen slogan ‘Personeel op 1’ waarmaken.”

Meer over:
CAO