4 november 2019

Brandbrief over pensioenkorting

De in de SCO verenigde vakbondscentrales ACOP, AC, CMHF en CCOOP hebben een brandbrief gestuurd aan minister Koolmees van Sociale Zaken over de in hun ogen ‘bizarre situatie’ met pensioenfonds ABP en de dreigende pensioenkortingen.

‘Enerzijds zijn de behaalde rendementen redelijk en is het vermogen van het ABP de afgelopen tien jaar verdubbeld”, zo benadrukken de centrales in de brief, waarin zij de minister verzoeken om op zeer korte termijn met sociale partners een oplossing te vinden voor de problematiek rond de dreigende pensioenkortingen. “Anderzijds is de huidige stand van zaken desastreus voor de dekkingsgraden van de pensioenfondsen.”
Een verhoging van de dekkingsgraad tot 100 procent zou volgens hen tot enorme premiestijgingen of tot een sterke verlaging van de pensioenopbouw leiden. De bonden noemen het onacceptabel dat werknemers, werkgevers en gepensioneerden de oplossing van de problemen door de lage rente moeten betalen. “Wij kunnen niet aan hen uitleggen dat zij drie keer deze rekening gaan betalen: hun pensioenpremie gaat omhoog, hun pensioenopbouw naar de toekomst gaat omlaag en hun opgebouwde pensioen kan worden verlaagd. Dit alles omdat regelgeving ons dwingt net te doen alsof onze pensioenpremies en pensioenvermogens geen rendement meer opleveren.”

Zowel voor als achter de schermen wordt forse druk uitgeoefend om pensioenkortingen te voorkomen.

Meer over:
Pensioen
ABP