15 juli 2020

Brief over bezoldigingsstelsel verstuurd aan AAC

Zoals we al eerder meldden, leggen drie centrales van overheidspersoneel het geschil met Defensie over het nieuwe bezoldigingsstelsel voor aan de Advies- en Arbitragecommissie (AAC). De brief, waarin dit geschil wordt toegelicht en de commissie om advies wordt gevraagd, is inmiddels verstuurd namens de drie centrales.

Lees via deze link de brief die de centrales aan de AAC hebben verzonden. Nadat de gesprekken tussen Defensie en de centrales over de aanpassing van het loongebouw bij Defensie eind juni vastliepen, is er op 9 juli in het Sectoroverleg Defensie (SOD) gesproken over de vraag hoe het overleg kan worden voortgezet. Toen duidelijk werd dat Defensie niets te bieden had ten opzichte van de situatie waarop het overleg vastliep, kwamen de bonden in meerderheid tot de conclusie dat het overleg geen uitkomst bood en een weg naar de AAC onvermijdelijk was.

Nieuwe procedure
Het is de tweede keer in korte tijd dat een geschil aan de AAC wordt voorgelegd. Het is tevens het tweede geschil dat gaat over de uitwerking en de uitvoering van een afspraak in het laatste arbeidsvoorwaardenakkoord. Onlangs is de AAC-procedure gestart over de inrichting van de employabilityorganisatie. Nu start dus een procedure over de noodzakelijke veranderingen aan het bezoldigingsstelsel.
De procedure bij de AAC start met het formeel in kennis stellen van deze commissie. Dit moet binnen drie dagen gebeuren. Afgelopen maandag hebben de ACOP (AFMP, MARVER en FNV overheid), het AC (VBM en BBTV) en de CMHF (KVMO, NOV en KVNRO) deze stap gezet. Wij verwachten binnen afzienbare tijd een ontvangstbevestiging van de commissie. Daarbij zullen hoogstwaarschijnlijk eerste (korte) reacties van Defensie en de CCOOP gevoegd zijn.

Meer over:
Loongebouw