9 mei 2023

Burger kan zelf berekening van FLO opvragen bij ABP

Ben je burgermedewerker en ga je op basis van de overgangsregeling functioneel leeftijdsontslag (FLO) met ontslag? Dan heb je sinds kort de mogelijkheid om zelf een jaar van tevoren een pro forma berekening van het ABP op te vragen. Voorheen ontvingen burgers deze berekening slechts een maand voor hun FLO automatisch van dit pensioenfonds in opdracht van Defensie. Dankzij recente inspanningen van de AFMP hoef je minder lang in onzekerheid te verkeren over je FLO en je pensioenhoogte op het moment van pensionering.

De afgelopen jaren waren er veel frustraties en twijfels onder bij de AFMP aangesloten burgermedewerkers over de toepassing en de effecten van de overgangsregeling functioneel leeftijdsontslag, zoals die is vastgelegd in artikel 171a van het BARD. Zo hadden zij vragen over hun concrete rechten op FLO en wat bijvoorbeeld de gevolgen zouden zijn voor de hoogte van hun pensioen. Pas een maand voordat zij met FLO gingen, kregen zij hierover uitsluitsel in de vorm van een automatisch toegestuurde berekening.

Aanvaardbaar moment
Vervolgens pleitte de AFMP er veelvuldig voor dat leden op een veel vroeger, aanvaardbaar moment inzicht zouden krijgen in de waarschijnlijk toe te kennen FLO-uitkering en in de mogelijke consequenties hiervan voor de hoogte van hun pensioen op het moment van pensionering. Dit heeft er onder meer toe geleid dat je als burgermedewerker nu een jaar voordat je met FLO gaat zelf een pro forma berekening kunt opvragen.

Formulier

Als je voldoet aan de voorwaarden en dus valt onder artikel 171a van het BARD, dan kun je met het formulier Dfe008 (opgenomen in de formulierenlijst in SelfService) een verzoek voor een pro forma berekening indienen bij het DCHR. Zorg ervoor dat dit formulier volledig is ingevuld. Het DCHR stuurt jouw formulier vervolgens door naar het ABP. Nadat het DCHR de berekening heeft ontvangen, zorgt het ervoor dat deze terechtkomt bij jou als indiener. Je mag trouwens meerdere keren een berekening opvragen, maar tussen jouw aanvragen moet minstens één jaar zitten.

Voorlichtingsbijeenkomst
Ook hebben wij de mogelijkheid geschapen om jaarlijks een voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen, waarin je wordt geïnformeerd over de ins & outs van de overgangsregeling functioneel leeftijdsontslag.

Meer over:
Burgers