Arjen Rozendal Sectorhoofd Marine / Burgerpersoneel

Chronisch ziek? Beter van niet!

Als defensiebond krijgen wij dagelijks meldingen van leden die constateren dat hun leidinggevenden niet handelen volgens afspraken of zoals voorgeschreven in een wet. Opvallend genoeg lijkt de defensietop zich daar niet van bewust te zijn en zelfs publiekelijk te verklaren dat het allemaal juist de goede kant op gaat.

Een voorbeeld hiervan is de omgang met chronisch zieken of medewerkers met een beperking. Hierover zijn duidelijke afspraken gemaakt maar deze worden regelmatig door leidinggevenden geschonden. Ik zal hiervan twee praktijkvoorbeelden noemen.

Ongeschikt
Een militair blijkt een chronische aandoening te hebben. Na behandeling is de aandoening onder controle en de vooruitzichten zijn goed. De medewerker wordt door het UWV volledig geschikt geacht om zijn eigen werkzaamheden te hervatten, echter niet langer als militair vanuit zijn OPCO maar als burgerambtenaar binnen DOSCO. De leidinggevende binnen het DOSCO-onderdeel is hier niet blij mee. Hij gaat op de plek van de arts zitten en concludeert op eigen houtje dat het risico van uitval te hoog is en deze medewerker een bedrijfsrisico vormt. Hij stuurt de medewerker terug naar het zendende OPCO met de boodschap: hij is weer van jullie! Al mijn informele interventies ten spijt moest een gang naar de rechter de werkgever tot inkeer brengen.

Schandalig
Een ander voorbeeld betreft een burgermedewerker bij Defensie die wordt getroffen door een chronische aandoening, waardoor langdurig verzuim is te verwachten. Kennelijk is de nood hoog bij het betreffende DOSCO-onderdeel. De leidinggevende doet er namelijk alles aan om de medewerker per direct weer aan het werk te krijgen door druk te zetten op de medewerker én de bedrijfsarts. Dit gaat zo ver dat de arbeidsrelatie onherstelbare schade oploopt waardoor de medewerker vertrekt.

Deze praktijkvoorbeelden sieren Defensie niet. In beiden gevallen is het door ingrijpen van de AFMP tot een oplossing gekomen. Daarom is het belangrijk te weten dat je ook met dit soort zaken je kan melden bij je vakbond. Informeel kunnen wij in een gesprek wijzen op de ongeoorloofde gang van zaken. En als het nodig is zetten wij onze belangenbehartigers of juristen op de zaak. Zie jij dit soort gevallen ook om je heen? Mijn deur staat altijd open!

EenVandaag besteedde in een artikel ook aandacht aan deze ongeoorloofde gang van zaken. Het volledige artikel kun je hier lezen.

Meer over:
Blog