26 augustus 2020

‘Coronabeleid Defensie behoorlijke gatenkaas’

Vier maanden na de eerste grote uitbraak van het coronavirus in ons land laten de maatregelen van Defensie om haar personeel tijdens hun werk te beschermen tegen besmetting nog altijd het nodige te wensen over. Dat blijkt uit de reacties op de tweede enquête die de AFMP in juli onder zijn leden gehouden heeft – het vervolg op een eerdere peiling in mei.

Opnieuw meldde de helft van de respondenten (vorig keer 55 procent, dit keer 52 procent) dat bij Defensie op de werkvloer de verplichte afstand van 1,5 meter tussen collega’s niet altijd gegarandeerd is. Zestig procent (vorige peiling 65 procent) meldde werkplekken zonder afscherming, terwijl dat uit veiligheidsoogpunt wel nodig zou zijn. Een ongeveer even grote groep (59 procent) gaf door dat werkplekken na gebruik niet worden ontsmet – elf procent meer dan bij de vorige peiling.

Dragen mondkapjes
Nog steeds vond een ruime meerderheid van de respondenten het dragen van mondkapjes op hun werkplek noodzakelijk. Binnen deze groep noemde een ruime meerderheid de beschikbaarstelling van mondkapjes door de werkgever onvoldoende.

Slaapverblijven
Van de respondenten die (wel eens) op een kazerne slapen, meldde 26 procent dat ze hun slaapverblijf ook in coronatijd met meer dan één ander persoon moeten delen en 28 procent dat de douches en de toiletten niet met een opvallend grotere regelmaat worden schoongemaakt. 52 procent van de slapers liet weten voor het zelf schoonmaken van hun kamer in coronatijd geen specifieke instructies of middelen te hebben gekregen.

Geen instructies
Van de respondenten die waren ingezet voor hulpverlenende operaties op coronagebied (zoals patiëntenvervoer; logistieke planning) had 35 procent geen instructies gekregen over het gebruik van beschermende middelen. Driekwart van de respondenten vond het dragen van mondkapjes tijdens deze inzet noodzakelijk. Van deze groep noemde 42 procent de beschikbaarheid van mondkapjes voldoende; volgens 33 procent was dat niet het geval.

Volledige artikel
Lees het volledige artikel over de uitkomsten van onze vervolgenquête in de komende uitgave van OpLinie, die verschijnt op zaterdag 26 september. 

Meer over:
Coronavirus