12 oktober 2020

‘De AFMP trok moeilijke zaken voor mij recht’

Toen hij recent een promotie in zijn werk dreigde mis te lopen, schakelde de 24-jarige Stefan Kwakernaak, magazijnbeheerder bij de Koninklijke Marine, als lid de hulp in van de AFMP. “De bond heeft moeilijke zaken voor mij rechtgetrokken, waardoor ik deze promotie toch kreeg.” In een interview met ons bondsmagazine OpLinie belicht Stefan de meerwaarde van zijn lidmaatschap.

Toen hij op zijn 19e instroomde bij de Marine, werd Stefan direct lid van onze bond. “Het is fijn om vragen op het gebied van werk en inkomen of om juridische discussiepunten met mijn werkgever altijd aan iemand van de AFMP te kunnen voorleggen voor een antwoord of een oplossing,” zo benadrukt hij in een onlangs verschenen interview met OpLinie. “Als nieuw lid vond ik het bovendien een prettige gedachte dat de AFMP een grote en sterke militaire bond is.”
Stefan is sinds ruim vijf jaar magazijnbeheerder bij de Koninklijke Marine aan de Rijkszee- en Marinehaven in Den Helder. In deze functie ondersteunt hij diverse marine-eenheden. “Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat zij iets niet kunnen vinden of bewegen in het logistieke magazijnsysteem. Dit komt dan uiteindelijk bij mij terecht en dit ga ik dan uitzoeken.”

Diversiteit
Het mooist aan zijn huidige baan en aan zijn werk bij Defensie vindt hij de diversiteit aan werkzaamheden. Stefan: “Mijn baan is heel divers. Zo ‘trek’ ik bijvoorbeeld ook data- en foutenanalyses voor marine-eenheden of -schepen. Tekortkomingen die ik daarbij tegenkom, stuur ik aan hen door. Vóór mijn huidige baan was ik onder meer vier jaar lang matroos. 3,5 jaar heb ik gevaren op de Zr.Ms. Johan de Witt van de Marine. Vervolgens was ik werkzaam bij de Operationele Logistieke Bedrijfsvoering Eenheden, ofwel OLBE.”

Lees het volledige interview met Stefan in de nieuwste uitgave van OpLinie, die is verschenen op 26 september 2020.