Elze Mulder Sectorhoofd Landmacht

“De bonden vertragen de reorganisaties”

Ik hoor het zo vaak: ‘door de vakbonden duren de reorganisatie trajecten onnodig lang.’ Daarom is het misschien eens goed om het traject van een reorganisatie eens te schetsen.

Nadat het cVRP (concept voorlopig reorganisatie plan) geschreven is wordt het aan ons aangeboden. Dit gebeurt in een informeel overleg reorganisaties (i.o. REO). In dit overleg bespreken wij het plan en specifiek de algemene personele consequenties.

Als iedereen zijn huiswerk goed gedaan heeft is dit een kwestie van maximaal een paar uur overleg. Daarna wordt het plan aangeboden aan het formele overleg. Wij geven aan of het plan daar ter behandeling moet worden aangeboden of ter kennisname.

95% van de plannen gaat ter kennisname omdat wij de geconstateerde problemen tijdens de informele vergadering oplossen en daarmee is dit traject voor ons afgesloten en kunnen de medezeggenschap en de commandant OpCo hiermee verder.

Laat ik een voorbeeld geven. 9 maart hebben wij het plan ‘versterken capaciteit Defensie paraschool’ besproken. Een belangrijk plan, zeker in het kader van veiligheid. Na ongeveer een half uurtje was het plan besproken en klaar. Vervolgens gaven wij aan dat het ter kennisname kon worden aangeboden aan het formele overleg. Vanwege de relatie met veiligheid hebben wij zelfs nog verkortingen van het vervolg traject voorgesteld.

Op 18 april wordt het pas door de Landmacht ter kennisname aangeboden. Dit is een vertraging van bijna anderhalve maand. Zonde van de kostbare tijd!

Zo zie je maar dat het niet altijd aan de bonden ligt.

Mocht je in de toekomst betrokken worden bij een reorganisatie binnen de Landmacht en heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met sectorhoofd Elze Mulder, klik hier voor zijn contactgegevens.

Meer over:
WGREO