Arjen Rozendal Sectorhoofd Marine / Burgerpersoneel

De spelregels van een functiebeschrijving

Als sectorhoofd Marine en Burgerpersoneel van de AFMP krijg ik regelmatig vragen van leden over de specifieke beschrijving en waardering van hun functie.

Zij willen bijvoorbeeld weten of hun werkzaamheden als militair wel overeenkomen met de officiële omschrijving hiervan op papier. Menigeen vraagt zich of hun specifieke taken een herwaardering verdienen. Om hen altijd van gedegen adviezen te kunnen voorzien, volg ik regelmatig workshops over diverse hieraan gerelateerde onderwerpen. Zo was ik deze week present bij de workshop ‘Functiebeschrijving & functiewaardering Defensie’ van het Dienstencentrum Organisatie en Formatie. Dit centrum maakt deel uit van het Defensie Ondersteuningscommando. Plaats van handeling was de Kromhout Kazerne in Utrecht.

Tijdens de workshop werd me eens te meer duidelijk dat er een gedegen systematiek schuilgaat achter het maken van een functieomschrijving. Bij velen bestaat onterecht de indruk dat een leidinggevende of een personeelsfunctionaris volledig naar eigen inzicht een omschrijving op papier zet of mag zetten. Hij of zij moet hierbij echter aan duidelijke spelregels voldoen. Een functieomschrijving bestaat uit negen aspecten. Hierbij mogen de punten 3 tot en met 6 alleen worden gebruikt in de functiewaardering. Andere aspecten, zoals competentie, opleidingsniveau en gewenst diploma, blijken buiten deze waardering te vallen. Een nieuw inzicht voor mij als sectorhoofd.

Ook de komende jaren zal ik verschillende workshops en informatiebijeenkomsten bijwonen, die mijn kennis hierover up-to-date houden. Alleen zo kan ik voor jou als AFMP-lid namelijk een goede vraagbaak blijven.

Heb je een vraag over jouw functieomschrijving of -waardering? Bel (06-23895507) of mail me dan!