13 juli 2018

Defensie en bonden bereiken een principe-onderhandelingsresultaat

Defensie en de vier centrales voor Defensiepersoneel hebben vannacht principe-afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden. Het gaat dan over afspraken met betrekking tot een AV-akkoord en een nieuwe militaire pensioenregeling. Het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord loopt af op 1 oktober.

De komende weken worden gebruikt om, binnen de mogelijkheden van het reces, de afspraken verder uit te werken. Sociale partners verwachten het Defensiepersoneel uiterlijk 20 augustus meer duidelijkheid te kunnen geven.

Daarna komen de bonden het land in en zullen zij jullie nadere uitleg over het resultaat geven. De individuele bonden zullen daarnaast hun eigen achterban raadpleging houden. Uiteindelijk worden de nu gemaakte afspraken pas een akkoord als jullie daar ja tegen hebben gezegd.

Meer over:
SOD
AVW