5 oktober 2023

'Reservisten hebben recht op opbouw vakantieverlof'

Afgelopen vrijdag voerden wij een gesprek met Defensie, waaruit naar voren kwam dat zij het voornemen heeft om het recht van reservisten op het opbouwen van verlof te erkennen. Ook benadrukte Defensie tijdens dit gesprek dat zij het hoger beroep wil intrekken tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag, die reservisten in februari van dit jaar in het gelijk stelde in twee procedures die wij enkele jaren geleden aanspanden rond de vraag of zij recht hebben op het opbouwen van verlof.

De AFMP is natuurlijk erg blij met de wending van Defensie in deze zaak en heeft er alle vertrouwen in dat hierover goede afspraken kunnen worden gemaakt. De komende weken wordt alles wat  vrijdag met Defensie is besproken op papier gezet en aan alle centrales voorgelegd. We hopen je hierover snel nader te kunnen informeren.
Ben je reservist? Dan hoef je op dit moment geen rekest in te dienen voor het opbouwen van verlof. Loopt er namens jou al een rekest of bezwaar? Dan adviseren we je om de nieuwste ontwikkelingen even af te wachten. 

Meer over:
Reservist