16 november 2020

Defensiebonden maken gezamenlijke cao-inzet bekend

Het Ambtenarencentrum (AC), de Algemene centrale van overheidspersoneel (ACOP) en de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) hebben een gezamenlijke CAO-inzet afgestemd en vandaag bekend gemaakt aan Defensie. De inzet is erop gericht om nog vóór het einde van de looptijd van het huidige akkoord tot een resultaat te komen dat hierop naadloos aansluit.

De corona-crisis heeft onze samenleving drastisch veranderd en veel beperkingen en verplichtingen gebracht. In deze tijd waarin veel niet meer kan heeft het defensiepersoneel laten zien dat zij van vitaal belang zijn voor de samenleving. Het is nog onzeker hoe lang deze crisis zal aanhouden en wat de gevolgen hiervan zullen zijn. Om deze reden kiezen de bonden in hun arbeidsvoorwaardeninzet voor de focus op loonontwikkeling en een korte looptijd.

Eerdere afspraken
Niet alleen de onzekere toekomst brengt ons tot deze inzet. Veel belangrijke afspraken uit het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord zijn nog niet of onvoldoende uitgewerkt en ingevoerd, zoals de vervanging van het FPS en het bezoldigingsstelsel. 2021 moet een overgangsjaar worden waarin (lopende) grote dossiers afgerond moeten worden. Daarom vinden de bonden het essentieel om naast de komende onderhandeling zo snel mogelijk over die onderwerpen resultaat te bereiken. De focus van deze beleidsarme inzet moet daaraan een bijdrage leveren.

Dat neemt niet weg dat er ook aandacht is voor andere belangrijke onderwerpen waar we graag afspraken over maken die passend en op korte termijn realiseerbaar zijn. Wil je weten welke onderwerpen dat zijn? Klik dan hier voor de inzetbrief van de bonden aan Defensie.

Meer over:
SOD
AVW