22 november 2019

Defensiepensioen in 2020 niet verlaagd

Pensioenfonds ABP zal volgend jaar niet gedwongen zijn over te gaan tot het verlagen van zijn uitkeringen. Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft besloten de wettelijke pensioenspelregels op dat punt tijdelijk te versoepelen. Daardoor voorkomt hij in de aanloop naar een nieuw pensioenstelsel kortingen op de uitkeringen, maar ook andere ingrijpende maatregelen zoals premieverhogingen en verlaging van de pensioenopbouw van werkenden.

Het besluit van minister Koolmees is tot stand gekomen onder druk van de FNV – de grootste vakcentrale van Nederland, waarbij ook de AFMP is aangesloten. Voor FNV-vicevoorzitter en pensioenonderhandelaar Tuur Elzinga was het onverteerbaar dat het kabinet kortingen op de pensioenen zou laten doorgaan tijdens het uitwerken van de afspraken in het landelijke pensioenakkoord van juni 2019. Die uitwerking moet zomer 2020 klaar zijn en zal leiden tot hele nieuwe wettelijke spelregels. ‘Ingrijpende pensioen- en koopkrachtverslechteringen in 2020 hadden de resultaten die we in het akkoord hebben afgesproken direct in gevaar gebracht. Ik ben blij dat deze dreiging voor nu is afgewend.’

Koopkracht
Deze week publiceerde het Centraal Planbureau nieuwe ramingen voor de middellange termijn. Daaruit blijkt dat kortingen op pensioenvoorzieningen een groter negatief effect hebben op de koopkracht dan eerder werd gedacht. Elzinga: ‘Ook daarom is dit een heel belangrijke stap. Het zou onbestaanbaar moeten zijn dat mensen die al vele jaren niet of nauwelijks van de economische groei hebben geprofiteerd er ook de komende jaren niet op vooruitgaan.’

Onnodig
FNV-voorzitter Han Busker: ‘Het is goed dat de grote zorgen van de mensen in het land nu door de minister zijn erkend. Veel van onze leden en met hen veel pensioenfondsen hebben afgelopen maanden stevig aan de bel getrokken. De FNV heeft met de andere bonden keer op keer benadrukt dat de kortingen onnodig waren en in de huidige situatie volslagen onbegrijpelijk. Nu de acute dreiging van de baan lijkt, kunnen we voortvarend en in alle rust verder met de uitwerking van het pensioenakkoord.’

Webinar
Donderdagavond 21 november presenteerde de FNV een webinar, waarin Tuur Elzinga uitleg gaf over de meest recente ontwikkelingen op pensioengebied. KLIK HIER om dit webinar te bekijken!

Meer over:
Pensioen