15 februari 2019

Definitief duidelijkheid: dwangsom altijd belastingvrij

Een uitgekeerde dwangsom kan niet worden gezien als een deel van iemands salaris en dus mag de Belastingdienst er in geen geval loonbelasting over heffen. Dat heeft de Hoge Raad op 15 februari bepaald en daarmee is definitief juridische duidelijkheid over deze kwestie geschapen. Dat was ook het doel waarmee de AFMP en andere bonden ooit een aantal proefprocessen besloten aan te spannen.

Als een defensiemedewerker een verzoek indient of een bezwaar aantekent, dan moet de werkgever daarop reageren. Gebeurt dat niet snel genoeg, dan kun je besluiten de werkgever in gebreke te stellen. Dat geeft hem twee weken de tijd om alsnog een besluit te nemen. Laat hij ook die termijn verstrijken, dan is hij verplicht een geldbedrag te betalen, een dwangsom, die kan oplopen tot € 1.442 (sinds 1 januari 2019).

Loonbelasting
Menig AFMP-lid heeft al eens een dwangsom ontvangen. De Belastingdienst hield tot op heden vol dat zo’n uitkering in het geval van overheidsmedewerkers beschouwd moest worden als een onderdeel van hun beloning en dat er dus loonbelasting over betaald moest worden.

De AFMP kon weinig begrip opbrengen voor dit juridisch nogal merkwaardige standpunt. Het recht op een dwangsom is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht en geldt (daardoor) voor alle Nederlanders die met een te lang uitgesteld bestuursbesluit te maken. Er is geen enkele reden om daarbij onderscheid te maken tussen dwangsommen die worden uitgekeerd aan ‘burgers’ en dwangsommen die worden uitgekeerd aan ambtenaren/overheidsmedewerkers.

Medio vorig jaar stelde de Belastingkamer van het Gerechtshof Amsterdam de bonden volledig in het gelijk. De Belastingdienst besloot gebruik te maken van de ultieme mogelijkheid om de uitkomst van een rechtszaak aan te vechten en het oordeel ter vernietiging (cassatie) voor te leggen aan de Hoge Raad. Die verklaarde het beroep echter ongegrond, zodat nu vaststaat dat over een dwangsom geen loonheffing mag plaatsvinden.

Praktische gevolgen
Heb je met hulp van de AFMP bezwaar aangetekend tegen de belastingheffing op uitgekeerde dwangsommen? Dan wordt je zaak afgehandeld op basis van het oordeel van de Hoge Raad.

Heb je in 2018 of 2019 dwangsommen uitgekeerd gekregen waarover loonbelasting is ingehouden? Dit kan worden rechtgetrokken bij de aangifte inkomstenbelasting over 2018.

Heb je dwangsommen uitgekeerd gekregen waarover loonbelasting is ingehouden maar ben je daartegen niet in bezwaar gegaan? Stuur je betreffende loonstrook dan zo snel mogelijk naar de afdeling Individuele Belangenbehartiging van de AFMP, zodat wij kunnen bekijken wat we voor je kunnen doen: ibb@afmp.nl.

Meer over:
C&R