19 december 2023

Declareer voor de Internetvergoeding Buitenland

Nadat we hiervoor een jaar lang namens onze leden aandacht vroegen bij Defensie is eindelijk de mogelijkheid voor van rijkswege in het buitenland gehuisvest defensiepersoneel (RHV-ers) hersteld om gebruik te maken van de internetkostenvergoeding. Als zij zelf hun internetabonnement betalen, dan kunnen zij hiervoor weer declaraties indienen. Medio vorig jaar werd deze optie stopgezet na een misverstand over het lopende avw-akkoord.

Na het van kracht worden van de nieuwe, uit de regeling ‘thuiswerk- en internetvergoeding Defensie’ voortvloeiende internetregeling vanaf 1 juli 2022 verviel de oude internetkostenvergoeding voor defensiemedewerkers. Deze kwam neer op een te declareren bedrag van maximaal 15 euro per maand. 

Uitzondering
Voor buitenlandse RHV-ers is echter een uitzondering gemaakt. Zij kunnen gebruik blijven maken van de oude internetkostenregeling, die hiervoor in de Internetvergoeding Buitenland is veranderd. Om hierop aanspraak te maken, moet je van rijkswege in het buitenland verblijven op een locatie waar geen internet aanwezig is. Op deze locatie moet je op eigen kosten zorgen voor een internetaansluiting en je mag geen aanspraak maken op een andere internetkostenvergoeding.       

Declaraties
De afgelopen weken kwamen diverse leden bij ons op het net die zich beklaagden over het feit dat zij de door hen gemaakte internetkosten in de periode van 1 juli 2022 tot 1 januari 2024 niet konden declareren. Voor deze specifieke periode kun je één declaratie indienen, tenzij er een onderbreking was in jouw buitenlandse huisvesting. In dit laatste geval moet je voor elke periode een afzonderlijke declaratie doorgeven. In 2024 dien je de internetkosten die je maakt maandelijks te declareren. We zijn op dit moment nog met Defensie in overleg over de precieze vergoeding komend jaar.

Declaratieverzoek
Je kunt de Internetvergoeding Buitenland aanvragen via het intranetportaal van Defensie. Ga naar Selfservice en kies het tabblad ‘Alle Apps’ Selfservice > Alle Apps > Salaris en Vergoedingen > Declaraties, kies ‘Buitenland plaatsing’ >Internetvergoeding Huisvesting buiten NL. Aan de hand van bovengenoemde voorwaarden beoordeelt de transactiebehandelaar vervolgens jouw declaratieverzoek.

Meer over:
AVW