11 april 2014

Duidelijke stem AFMP in nieuw medezeggenschapsorgaan ABP

De AFMP heeft drie van de 32 zetels bemachtigd in de nieuwe medezeggenschapsraad van pensioenfonds ABP. De bonden van FNV Veiligheid – de AFMP, de Marechausseevereniging en de NPB – namen aan de verkiezingen voor dit Verantwoordingsorgaan deel met een gezamenlijke kandidatenlijst.

De drie zetels zijn verdeeld over twee fracties binnen het Verantwoordingsorgaan. Binnen de fractie ‘actieve deelnemers’ zal de AFMP vertegenwoordigd worden door Richard Bronswijk en Jeroen Maat (de heren links op de foto); binnen de fractie ‘pensioengerechtigden’ door Peter Rutten (de heer rechts op de foto).

Groot succes
René Schilperoort, vice-voorzitter van de AFMP, is zeer te spreken over het behaalde resultaat. ‘De leden van de bonden van FNV Veiligheid zijn goed voor 2,7 procent van het aantal stemgerechtigden bij deze eerste rechtstreekse medezeggenschapsverkiezingen. Met dit kleine percentage hebben we toch bijna tien procent van het totaal aantal zetels binnengehaald. Dit mag echt een groot succes genoemd worden!’

De afgelopen weken is er veel campagne gevoerd door de kandidaten en verschillende vrijwilligers. ‘Al die mensen willen we ontzettend bedanken voor hun inzet. Dit resultaat hadden wij niet behaald zonder hun inzet en enthousiasme.’

Verantwoordingsorgaan
Vanaf 1 juli 2014 zal het nieuwe medezeggenschapsorgaan van ABP, het Verantwoordingsorgaan nieuwe stijl, gestalte krijgen. 48 zetels zijn verdeeld over vertegenwoordigers van werkgevers en deelnemers. Zestien worden bezet door vertegenwoordigers van de werkgevers, negentien door vertegenwoordigers van de deelnemers (zij die nog pensioen aan het opbouwen zijn) en dertien door vertegenwoordigers van de gepensioneerden in het ABP-bestand.

Wat heeft het Verantwoordingsorgaan voor rechten? Het mag kandidaten voordragen voor de leden van het ABP-bestuur namens de gepensioneerden en voor de vijfkoppige Raad van Toezicht, die onder andere de risico’s die het bestuur neemt op beleggingsgebied in het oog houdt. Ook heeft het VO adviesrecht op het gebied van onder andere het premie-en indexatiebeleid, de communicatie en het beleggingsbeleid.

Het Verantwoordingsorgaan heeft dus veel invloed op het beleid van het ABP. Daarom is het belangrijk dat beroepsgroepen zoals het politie- en defensiepersoneel goed vertegenwoordigd zijn, opdat hun speciale arbeidsvoorwaarden (voldoende) hun weerslag blijven vinden in hun pensioenvoorzieningen. Met de drie bemachtigde zetels en de specialistische kennis die de vertegenwoordigers met zich meebrengen kan FNV Veiligheid daarvoor zorgen.

Meer over:
BVJ
ABP