27 januari 2017

Een ‘in tijd beperkte’ aanvulling AOW-gat?

Een ‘in tijd beperkte' aanvulling van het AOW-gat is een misverstand. Dit kwam aan het licht tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer (donderdag 26 januari), toen bleek dat er geen tijdelijkheid tot oktober 2019 is. Het misverstand is ontstaan door gebruik van een foutief contract, waardoor er een eindigheid aan de AOW-gat voorziening zou zitten. Dit is dus niet het geval.

Tijdens hetzelfde overleg stelden de Kamerleden ook nog diverse inhoudelijke vragen over de extra compensatie. Net zoals de AFMP die ook nog zo zijn vraagtekens heeft. Minister Hennis heeft op woensdag 1 februari 2017 per brief de eerste antwoorden verstrekt. Deze brief vindt u onderaan deze pagina.

Een tweede brief van de Minister met de rest van de antwoorden en de verzochte maatmannen moet nog volgen. Zodra deze openbaar is, zullen we hierover uiteraard nader berichten.