Anne-Marie Snels Oud-voorzitter

Een solidair pensioen voor iedereen

Pensioen, dat is je ‘loon voor later’. En een goed pensioen is nodig om te voorkomen dat je later ‘op een houtje moet bijten’. Dat gunnen we niemand.

Pensioen staat wat ons betreft voor solidariteit, daarom kennen we in Nederland collectieve pensioenregelingen. Overigens nog steeds een van de beste pensioensystemen ter wereld zo blijkt uit onderzoek. Iedereen verdient wat ons betreft een goed pensioen, jong en oud.

Bij Defensie hebben we al decennia lang de militaire eindloonregeling. Die pensioenregeling werd gemaakt in een tijd dat iedereen bij Defensie bleef werken tot zijn of haar pensioen. Inmiddels is dit veranderd. Grote groepen jonge militairen verlaten nu de defensieorganisatie tussentijds. En die jonge militairen bouwen onder de huidige eindloonregeling nauwelijks pensioen op. Zij krijgen te maken met een ‘pensioen-gat’ wat ze in hun loopbaan na Defensie niet meer kunnen repareren. Deze jonge militairen betalen overigens wel mee aan het pensioen van de defensiemedewerkers die wél hun hele leven bij Defensie werken, waaronder het pensioen van de kolonel en de generaal. Is dat ‘eerlijk’? Dit is niet de solidariteit waar we als AFMP voor staan. Iedereen verdient een goed pensioen.

Er ligt nu een nieuwe militaire pensioenregeling voor, als onderdeel van een arbeidsvoorwaardenresultaat waar onze leden later deze maand over mogen stemmen. Bijna iedereen gaat er met deze nieuwe pensioenregeling op vooruit. Jongeren gaan nu wél een fatsoenlijk pensioen opbouwen. Daardoor stijgt hun pensioenpremie, zij worden hiervoor volledig gecompenseerd door de werkgever. Ook alle UGM-ers gaan er met de nieuwe militaire pensioenregeling op vooruit. Voor de kleine groepen die er in hun pensioenopbouw iets op achteruit gaan (zij krijgen wel meer loon) zijn er verzachtende maatregelen afgesproken. Zij worden straks deels gecompenseerd. Wij hadden dat liever anders gezien, maar bij onderhandelingen moet je soms compromissen sluiten. Met de nieuwe pensioenregeling is er sprake van ‘omgekeerde solidariteit’. Solidariteit van bijvoorbeeld de oudere, beter betaalde generaal en kolonel naar de jongere militairen die anders later ‘op een houtje moeten bijten’.

Een ‘solidaire’ pensioenregeling is voor de AFMP een belangrijke reden om tot een nieuwe militaire pensioenregeling te komen, maar niet de enige reden. De huidige eindloonregeling is eigenlijk niet meer uitvoerbaar. Dat heeft allerlei oorzaken. Door kabinetsbeleid en maatregelen van de fiscus is de eindloonregeling noodgedwongen helemaal ‘uitgekleed’. De regeling moest de afgelopen jaren keer op keer worden aangepast om ervoor te zorgen dat die nog voldoet aan de opgelegde spelregels. Daarmee werd de regeling noodgedwongen iedere keer een beetje slechter én steeg de pensioenpremie jaar op jaar. Dat merken militairen in hun portemonnee, meer pensioenpremie betalen betekent immers dat je minder loon krijgt aan het einde van de maand. Dat merk je later nóg een keer wanneer je pensioen krijgt, want ook je pensioen is onder de huidige eindloonregeling slechter geworden. En een slechtere pensioenregeling waar je steeds meer voor moet betalen, daar zit je toch niet op te wachten?

Lees onze veelgestelde vragen over het pensioen er nog eens op na en denk goed na over je pensioen. Want als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenresultaat mag jij straks je stem uitbrengen. Mag jij straks (mee) bepalen of je voor een nieuwe solidaire pensioenregeling kiest, of niet!

Meer over:
Pensioen
AVW