9 november 2016

Een zoethoudertje - niet meer en niet minder

Zo noemen de 34 medewerkers van het Financieel Service Center (FSC) in Eygelshoven hun drie kwartier durende sessie met minister Hennis van Defensie van afgelopen maandagmiddag.

De minister was maandag 7 november in Heerlen voor onderhoud met de burgemeester van Kerkrade. Zo dichtbij Eygelshoven kan je niet wegkijken van de diepe teleurstelling van de FABK-medewerkers aldaar. Dus liet ze de 34 vaste medewerkers van het FSC in een busje naar Heerlen brengen.

Eigen keus
Van 12:00 tot 12:45 uur sprak ze met de medewerkers en had daarbij slechts één boodschap: uw werk wordt verplaatst naar Utrecht en of u meegaat is uw eigen keus. Ze beloofde waar mogelijk maatwerk, maar gaf geen antwoord op vragen naar wat dat praktisch betekende. Na het opzetten van een goed functionerend service center voelt de behandeling die de FSC-medewerkers krijgen als een dolksteek in de rug.

SBK?
Een regelmatig terugkerende vraag is of het Sociaal Beleidskader van toepassing is. Het politieke en onbevredigende antwoord van de minister luidde: daar mag ik geen uitspraak over doen. Vanuit de P&O-hoek binnen Defensie is te kennen gegeven dat hier geen sprake is van een reorganisatie maar slechts van een verhuizing en dat daarom het SBK niet opgaat. Wat de AFMP betreft is dat een betwistbaar punt.

Voorrang beloofd
Herhaaldelijk is de Tweede Kamer beloofd dat het FABK-personeel in Eygelshoven voorrang krijgt als ze solliciteren naar vacatures in Eygelshoven met de komst van de Amerikanen. Die belofte heeft de minister ook gedaan aan de FSC-medewerkers, met het voorbehoud dat herplaatsingskandidaten en re-integranten voorrang hebben.

Emotioneel
Tijdens de korte bijeenkomst toonde een flink aantal medewerkers zich emotioneel; voor de meesten was het een heftige meeting. Aanleiding is toch vooral de snelheid waarmee een ogenschijnlijk onomkeerbaar besluit is genomen, gebaseerd op argumenten die onjuist worden geacht door de betreffende medewerkers.

Klantcontacten
Uit de gemaakte business case zou blijken dat de verplaatsing van het FSC de samenwerking met het Utrechtse deel van FABK zou verbeteren, inclusief de klantcontacten ten behoeve van het betalingsverkeer. Terwijl er weinig klantencontact is. Als het er is, geldt dit voor het gehele land en niet alleen voor Utrecht en is het voornamelijk via e-mail of telefonisch.

Telewerken
Om het besluit iets beter verteerbaar te maken wordt het te verhuizen personeel tevens de worst voorgehouden dat 50 procent van de tijd telewerken tot de mogelijkheid behoort. Een worst die ons inziens haaks staat op de geclaimde bevindingen uit de business case.

Toch is het doek nog niet definitief gevallen voor het FSC te Eygelshoven. Tijdens een Voortgezet Algemeen Overleg in de Tweede Kamer is een motie ingediend tegen sluiting van het FSC te Eygelshoven. Deze motie is op 22 november aangenomen. De minister moet nu opnieuw met de regio in overleg gaan. Daarbij moet ook gekeken worden naar eventuele alternatieve locaties in Zuid-Limburg.