27 december 2017

Eenmalige bruto uitkering: Onduidelijkheid over hoger belastingtarief

Voor veel mensen viel de belastingheffing over de eenmalige uitkering behoorlijk tegen. Maar het netto bedrag klopt wel. De relatief hoge inhouding is nodig om een (onverwacht) hoge naheffing volgend jaar te voorkomen. De hoge heffing heeft alles te maken met de wijze waarop ons belastingstelsel is samengesteld. Er zijn drie tarieven voor inkomstenbelasting en daarnaast een aantal heffingskortingen. Sinds enige jaren zijn deze heffingskortingen in een aantal gevallen inkomensafhankelijk, waardoor de korting lager wordt naarmate je meer inkomen hebt.

Mensen met een baan of uitkering betalen maandelijks inkomstenbelasting, waardoor wordt voorkomen dat ze aan het eind van het jaar het volledig verschuldigde belastingbedrag ineens moeten betalen. Daarbij wordt uitgegaan van het reguliere maandelijkse inkomen, inclusief de bij dat bedrag behorende heffingskortingen.

Extra inkomsten
Ontvang je extra inkomsten, zoals een eenmalige bruto uitkering, of een VVHO-, vaar- of oefentoelage, dan zal de heffingskorting hierdoor vrijwel altijd in hoogte afnemen. Het gevolg is dat je over het normale maandelijkse inkomen te weinig belasting hebt betaald. De belastinginhouding hierop was immers berekend over een (jaar)inkomen met daarbij een hoger bedrag aan heffingskorting.

Het belastingstelsel heeft drie bijzondere tarieven voor extra beloningen. Hiermee wordt voorkomen dat je aan het eind, bij uw definitieve belastingaangifte over het gehele jaar, (onverwachts) een naheffing ontvangt. Door deze bijzondere tarieven wordt de te weinig betaalde belasting direct ingehouden op de extra inkomsten en ontvangt u geen naheffing.

Belastingaangifte
Bij de aangifte inkomstenbelasting wordt duidelijk wat het inkomen over het gehele jaar is geweest, dus het vaste maandelijkse inkomen en de extra inkomsten die gedurende het jaar zijn ontvangen. Op dat moment wordt berekend wat de daadwerkelijke hoogte is van onder meer de verschillende heffingskortingen waar je recht op heeft. Dan ook wordt de inkomstenbelasting over het daadwerkelijke inkomen (inclusief de geldende heffingskortingen) berekend tegen de reguliere drie tarieven. Het zou dan zomaar zo kunnen zijn dat je nog iets terug krijgt van de belastingdienst omdat het op je extra inkomen toegepaste bijzondere tarief te hoog is geweest.

Meer over:
C&R
SOD