12 juli 2023

Eenmalige uitkering voor militair die onbetaald verlof genoot

Vorig jaar zijn afspraken gemaakt over de toekenning van een eenmalige uitkering van € 1.750 aan defensiemedewerkers die op 1 juli 2022 in werkelijke dienst waren. Deze eenmalige uitkering is toegekend vanwege het lange wachten op een avw-akkoord en als blijk van waardering voor het zittende personeel. Defensie heeft nu het advies van de Begeleidingscommissie Arbeidsvoorwaardenakkoord (BCO) overgenomen om de eenmalige uitkering wel gedeeltelijk toe te kennen aan een militair die op 1 juli 2023 met onbetaald verlof was om bij zijn in het buitenland verblijvende vriendin te kunnen zijn.

Mogelijk biedt het advies van de BCO ook voor anderen met onbetaald verlof perspectief. Overweeg je een rekest in te dienen? Neem dan voor advies hierover contact op met onze afdeling individuele belangenbehartiging via: ibb@afmp.nl.

Meer over:
AVW
BCO