19 november 2019

‘Einde aan foute PVP's'

Er lijkt een einde te komen aan de wildgroei van functievergelijkingstabellen bij Defensie en aan de foutieve personeelsvullingsplannen (PVP’s, red.) die hieruit voortkomen. Dit is de voorzichtige conclusie van Arjen Rozendal, sectorhoofd Marine en Burgerpersoneel van de AFMP, na afloop van de Werkgroep Reorganisaties (WG REO, red.) die hij in Den Haag bezocht.

“In de werkgroep stond voor de derde keer mijn brief op de agenda, die ik in oktober 2018 namens de ACOP heb verstuurd aan de leden en de voorzitter van de werkgroep”, verduidelijkt Rozendal na de WG REO dinsdagochtend. “Gelukkig is deze brief nu daadwerkelijk besproken en behandeld. In de brief wijzen we de Hoofddirecteur Personeel (HDP, red.) erop dat binnen de diverse Defensieonderdelen een veelvoud aan functievergelijkingstabellen wordt gehanteerd. Door deze wildgroei aan tabellen is er geen enkele centrale regie hierover. In de brief eisen we dat de HDP hierover alsnog regie gaat voeren en hierbij het tabelformat in de zogeheten SG-aanwijzing SG-A983_3 als uitgangspunt hanteert. In deze aanwijzing staat dat een functievergelijkingstabel op een zorgvuldige, deskundige en uniforme wijze moet zijn samengesteld, omdat een reorganisatie altijd gevolgen heeft voor het betrokken personeel. De ACOP ziet deze vereisten niet terug in de door Defensie opgeleverde reorganisatieplannen.”

Definitieve spelregels
Rozendal benadrukt dat de gegevens uit een functievergelijkingstabel de basis vormen voor de PVP’s, ofwel de plannen voor de vulling van functies met personeel in de nieuwe organisatie na een reorganisatie. “Door de vaak onvolledige en onjuiste functievergelijkingstabellen ontstaan daarom ook foutieve personeelsvullingsplannen met alle negatieve gevolgen van dien", zegt hij. "Na de uitgebreide behandeling van mijn brief kreeg ik de toezegging dat er een nota aan alle Defensieonderdelen zal worden verzonden met hierin de verplichting om zich voortaan te houden aan de SG-aanwijzing. Ik mag hopen dat zij zich nu daadwerkelijk gebonden voelen aan deze aanwijzing. De definitieve spelregels voor de inrichting van de functievergelijkingstabellen worden uiteindelijk bepaald in de Uitvoering Reorganisaties Defensie (URD, red.).”

 

Meer over:
WGREO