4 februari 2020

‘Eindelijk gerechtigheid voor Afghaanse tolken’

“Ik ben superblij dat er eindelijk beleid is voor Afghaanse tolken die gevaar lopen, dat er een bijna Kamerbrede motie is aangenomen en dat een aantal van hen nu met hun families naar Nederland worden gehaald.” Dit benadrukte AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels afgelopen zaterdag in het VPRO-onderzoeksprogramma Argos op NPO Radio 1. Argos onthulde het nieuws dat tolken die voor de Nederlandse militaire missie hebben gewerkt en die hun leven niet zeker zijn momenteel naar ons land worden gehaald.

De afgelopen weken kwamen enkele tolken en hun gezinnen al in Nederland aan. Zij hadden zich gemeld bij de Nederlandse ambassade in Kabul. Aan de repatriëring is geen ruchtbaarheid gegeven. Om veiligheidsredenen kunnen op dit moment nog geen aantallen worden genoemd. Het kabinet kwam in december tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer om de Afghaanse tolken aan te merken als ‘systematisch vervolgde groep’. Zij hoeven daardoor alleen nog aan te tonen dat ze voor de internationale missie hebben gewerkt om in aanmerking te komen voor asiel in Nederland. Voorheen moesten tolken met harde bewijzen komen dat ze persoonlijk gevaar liepen. Lang niet iedereen was hiertoe in staat. Slechts een handvol tolken kreeg de afgelopen jaren daardoor asiel in ons land.

Ruimhartiger tolkenbeleid
Als militaire vakbonden hebben de AFMP, FNV en VBM en organisaties als Vluchtelingenwerk en Amnesty International zich recent flink ingespannen voor een ruimhartiger tolkenbeleid. De organisaties vroegen afgelopen oktober, met een paginagrote advertentie in De Telegraaf, opnieuw aandacht voor de situatie van Afghaanse tolken. ‘Minister Bijleveld, u laat deze oorlogshelden toch niet in de steek’, luidde de advertentietekst.
“Het heeft veel te lang geduurd voordat er sprake was van beleid ten aanzien van tolken,” benadrukte Anne-Marie Snels tegenover Argos. “Het had al eerder gekund als het Nederlandse kabinet de Europese regelgeving had nageleefd. Het Europees asielagentschap had tolken namelijk aangewezen als groep die systematisch vervolgd wordt. Nederland heeft dat nooit gedaan. In 2014 hebben we overigens ook al een forse lobby richting de Tweede Kamer gevoerd. Dit gebeurde ook aan de hand van een concreet voorbeeld waarbij een tolk en zijn gezin in levensgevaar waren. Zij kregen uiteindelijk asiel. Er was toen helaas geen Kamerbrede meerderheid voor beleid ten aanzien van Afghaanse tolken, maar die is er nu gelukkig wel.”

Luister de Argos-uitzending van afgelopen zaterdag terug via deze link.

Meer over:
Tolken