18 mei 2020

Enquête corona Defensie (voor werkenden). Doe mee!

Wij krijgen verontrustende signalen van leden over de wijze waarop de werkgever Defensie omgaat met de coronamaatregelen. Wij vinden dat de veiligheid van onze leden vooróp moet staan. Gezondheid en veiligheid op het werk en ook de (her)inrichting van een veilige werkplek ligt verankerd in Arbowetgeving. Dat geldt óók voor corona.

Defensie weigert centraal afspraken met ons te maken om jullie veiligheid en gezondheid zo goed mogelijk te waarborgen, en legt veel besluiten neer bij de verschillende commandanten. Daar hoort dan een nauwe betrokkenheid van de medezeggenschap bij. Wij zetten echter grote vraagtekens of Defensie in de praktijk goed omgaat met de coronamaatregelen. Via deze enquête willen we peilen of Defensie de juiste maatregelen neemt om jullie veiligheid en gezondheid zo goed mogelijk te garanderen.

De enquête is op dit moment gesloten. In de komende OpLinie kun je de resultaten bekijken. Deze ligt halverwege juni op de mat.