29 augustus 2016

FNV brandbrief over inkomensbeleid 2017

Op dinsdag 9 augustus heeft de FNV – de grootste vakbond van Nederland, waarbij ook de AFMP is aangesloten – in een brief aan premier Rutte en de ministers Dijsselbloem (Financiën) en Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aangedrongen op structurele maatregelen om de koopkracht van de mensen met de laagste inkomens te verbeteren. Dat is niet meer dan rechtvaardig en bovendien goed voor de economie.

De brief was een reactie op de cijfers die het Centraal Planbureau diezelfde dag bekend had gemaakt over de gevolgen van het huidige kabinetsbeleid voor de inkomenspositie van uitkeringsgerechtigden en senioren in 2017. Volgens het CPB dreigt het economisch herstel voor hen een ver-van-mijn-bed-show te blijven en zullen zij er bij ongewijzigd beleid volgend jaar zelfs in koopkracht op achteruit gaan.

De FNV pleit in zijn brief aan het kabinet voor een eenmalige extra verhoging van het wettelijk minimumloon met behoud van de koppeling aan de sociale zekerheid. Daarmee krijgen ook werkende armen een broodnodige inkomensverbetering. Een ander voorstel van de FNV is om de belastingverzwaringen van senioren en uitkeringsgerechtigden terug te draaien, onder andere door de verlaging van de fiscale ouderkorting ongedaan te maken.

Ook dringt de FNV erop aan de werkloosheid aan te pakken. Die daalt namelijk onvoldoende en de langdurige werkloosheid, zeker onder oudere werkzoekenden, blijft onverminderd hoog.

Naast koopkrachtverbetering pleit de FNV dan ook voor extra investeringen in Echte Banen en eerlijk delen van werk, zodat meer mensen weer aan het werk kunnen. Voor hen die kunnen werken blijft werk de beste manier om de koopkracht te verbeteren en uit de armoede te blijven.

Dagobertducktaks
Het geld voor deze maatregelen is er. De financiering van deze maatregelen kan worden gevonden in de te verwachte financiële meevallers in de Rijksbegroting van 2017. Daarnaast is de FNV voor een dagobertducktaks voor de hoge inkomens, én voor een eerlijke bijdrage aan de samenleving van multinationals; door een hogere winstbelasting en een goede aanpak van belastingontwijking.

Een betere koopkracht voor uitkeringsgerechtigden, senioren en werkende armen jaagt de economie aan. Onderzoek wijst uit dat zij de inkomensverbetering direct zullen gebruiken voor consumptie, wat goed is voor de economie. Maar het belangrijkst is dat ze gewoon kunnen rondkomen en zonder zorgen de boodschappen kunnen doen en de huur betalen.