1 oktober 2015

FNV in hoger beroep tegen uitspraak loonakkoord

De FNV gaat in hoger beroep tegen het oordeel van de Rechtbank Den Haag dat het loonakkoord voor het overheidspersoneel door open en reëel overleg tot stand is gekomen. De rechter verwierp de stelling van de FNV dat zij als grootste vakcentrale buitenspel is gezet en ging (dan ook) niet over tot het onrechtmatig verklaren van de in het loonakkoord opgenomen pensioeningrepen.

De FNV is het daar niet mee eens en zal alles op alles zetten om de verslechtering van de pensioenen van 2,8 miljoen mensen te voorkomen. 'Wij gaan in hoger beroep, en willen daar de grootst mogelijke spoed op zetten, omdat de rechter met deze uitspraak achteraf de spelregels van ons overlegsysteem verandert,’ aldus Ruud Kuin, vicevoorzitter van de FNV, ‘We blijven strijdbaar en samen met onze leden actievoeren tegen het loonakkoord. Feit blijft dat 1 op de 5 mensen tot 15 procent inlevert op zijn pensioen.’

Referendum
Een van die acties is het referendum over het loonakkoord onder de ABP-deelnemers. Daarbij kunnen alle 2,8 miljoen mensen die een pensioen hebben of opbouwen bij het ABP (lid of geen lid van een vakbond) hun mening geven over het akkoord. ‘De uitkomst van het referendum blijft van belang,’ aldus Kuin, ‘Die zal duidelijk maken wat de ABP-deelnemers vinden van het loonakkoord, zodat het ABP-bestuur daar rekening mee kan houden bij zijn besluit in november over de uitvoering van de regeling.’

Het referendum vindt plaats van 14 tot en met 19 oktober. De uitslag volgt zo snel als mogelijk hierna. Tot en met zondag 11 oktober kunnen ABP-deelnemers zich laten registreren als referendum-deelnemers via www.fnv.nl/referendum.

Meer over:
C&R
BVJ