10 juli 2015

FNV: Niet onder druk van zomervakantie overheidscao’s erdoor duwen

De FNV roept het kabinet op meer tijd te nemen om de consequenties van haar voorstellen voor zeven grote overheidscao’s beter te onderzoeken. Die hebben onder meer gevolgen voor de pensioenopbouw van meer dan een miljoen mensen. Een aanzienlijk deel van de loonstijging is een sigaar uit eigen doos. Ook afspraken uit het sociaal akkoord zoals aanvulling van het derde jaar WW zijn doorgeschoven naar de verschillende CAO tafels. Daarover is dus nu ook geen duidelijkheid.

FNV voorzitter Ton Heerts: “Ook wij willen het liefst een akkoord waarmee we de impasse in zeven grote overheidscao’s kunnen doorbreken. Maar hoe kun je een afspraak maken terwijl de gevolgen daarvan voor de pensioenen van meer dan een miljoen mensen niet goed kunnen worden beoordeeld? Niemand kan de consequenties goed overzien. Bij twijfel nooit inhalen! Maar bovenal willen wij niet dat de militair, de marechaussee, de politieman, de douanebeambte, de leerkracht en de ambtenaar gevraagd wordt ja te zeggen tegen iets waarvan én werkgeversonderhandelaars én werknemersonderhandelaars niet weten hoe het precies uitpakt. En dat geldt voor meer dan alleen het pensioen. Dat kunnen wij niet voor onze verantwoording nemen, zorgvuldigheid staat voorop.”

De geplande acties gaan door. Komende week zal de FNV nader overleggen met de leden.

Meer over:
C&R
BVJ