17 september 2015

Foute informatie werkgever over Loonakkoord en AOW-gat

In de DAGORDER COMMANDANT LUCHTSTRIJDKRACHTEN van 15 september jl. schreef Luitenant-generaal Sander Schnitger onder meer over de Defensiebegroting n.a.v. Prinsjesdag. Daarnaast schreef hij over een aantal ontwikkelingen uit het overleg. In die dagorder is onjuiste informatie opgenomen waarmee het defensiepersoneel op het verkeerde been wordt gezet.

Twee zaken vallen daarbij op en zijn niet correct:

  1. Recent vond overleg tussen de overheidswerkgevers en centrales plaats. Het bereikte onderhandelaarsresultaat werd afgelopen donderdag bekrachtigd aan de sectorale onderhandelingstafel en het personeel van Defensie krijgt in de jaren 2015 en 2016 een loonsverhoging. (citaat dagorder).

    Voor de duidelijkheid, de AFMP, de MARVER en FNV Overheid hebben de loonruimte-overeenkomst publieke sector niét getekend en het onderhandelaarsresultaat niet bekrachtigd maar afgewezen. De AFMP, de MARVER en FNV Overheid hebben de werkgever verzocht om een nader overleg in het een SOD aangevraagd.

  2. In het arbeidsvoorwaardenoverleg met de Defensiebonden is daarnaast een eind gemaakt aan een grote zorg voor veel Defensiemedewerkers: het AOW-gat.(citaat dagorder)

    Ook dit is een foute weergave van de feiten. Er is slechts sprake van een voorlopige voorziening, die het AOW gat slechts voor een deel repareert. En die voorziening had wat ons betreft béter gemoeten. Het AOW-gat voor het gehele Defensiepersoneel is dus allesbehalve opgelost. En de vraag is ook of dat gaat lukken nu de werkgever heeft aangegeven dat er voor 2015 en 2016 naast datgene wat in het loonruimte-akkoord is opgenomen géén extra geld komt.

Het zou goed zijn als de werkgever de juiste feiten weergeeft. We zullen dus verzoeken de informatie op intranet aan te passen.

Meer over:
C&R
AOW-gat