27 juni 2023

Geen belastingheffing over smartengeld

Onlangs eiste Bosnië- en Afghanistan-veteraan Ymo Hartzema een ‘eerlijke uitkering van zijn smartengeld’, nadat hij opnieuw vergeefs melding maakte van het feit dat hierover onterecht loonbelasting was ingehouden.

De bijzondere invaliditeitsverhoging (biv) is een vergoeding van het smartengeld dat je ontvangt als bij jou een bepaalde mate van invaliditeit is vastgesteld. Het ABP, dat namens Defensie de biv elke maand uitkeert, houdt loonbelasting in op deze vergoeding en bij de aangifte inkomstenbelasting gaat de Belastingdienst vervolgens uit van belastingplichtig loon. Het is zeer de vraag of dit juist is. Vorig jaar oordeelde de Hoge Raad in een zaak van een brandweerman namelijk al dat smartengeld in beginsel niet als loon mag worden beschouwd.
Afgelopen vrijdag benadrukte staatssecretaris Van der Maat van Defensie in het NPO Radio 1-programma Sven op 1 dat de fiscus moet afblijven van hun smartengeld. “Volgens mij is de uitspraak van de rechter helder en is het geen inkomen en hoeft er dus geen belasting over te worden betaald.” Defensie vroeg de Belastingdienst al eerder of het smartengeld belastingvrij kan worden uitgekeerd, maar een duidelijk antwoord bleef vooralsnog uit.

Wat kan de AFMP voor je doen?

Veel mensen met een biv hebben onlangs een aanslag inkomstenbelasting 2022 ontvangen. Tegen deze aanslag kan de AFMP binnen zes weken na de bekendmaking bezwaar voor je maken. Daarnaast kan worden verzocht om eerdere aanslagen inkomstenbelasting te herzien en is bezwaar tegen je specificatie mogelijk.
Houdt de Belastingdienst ook onterecht loonbelasting in op jouw smartengeld en ben je aangesloten bij de AFMP? Dan kun je voor het maken van bezwaar of hulp bij het aanvragen van een herziening terecht bij onze afdeling individuele belangenbehartiging! Stuur hiervoor een mail naar: ibb@afmp.nl en voeg een recente specificatie van het ABP bij. Uit ervaring weten we dat op de specificaties van het ABP niet (altijd) zichtbaar is welk deel van de uitkering op de biv betrekking heeft. Wanneer de hoogte van de biv bekend is, vragen we je dit in jouw e-mail te vermelden.