11 november 2015

Geen huurplafond bij tegemoetkoming woninghuur

De Centrale Raad van Beroep (de Raad) heeft in een uitspraak korte metten gemaakt met het huurplafond uit de ‘Beleidsregeling woningvoorziening BRD’ (Bondsrepubliek Duitsland). Zodra de commandant een woning passend verklaart en een tegemoetkoming hiervoor toekent, kan deze tegemoetkoming volgens de Raad niet beperkt worden tot het huurplafond. Defensie zal dan de volledige huur minus de eigen bijdrage moeten vergoeden aan de defensiemedewerker.

Ook voor defensiemedewerkers buiten Nederland en Duitsland kan deze uitspraak van groot belang zijn. Alle defensiemedewerkers in het buitenland vallen immers onder het Voorzieningenstelsel Buitenland Defensiepersoneel (VBD). In artikel 13 lid 2 van dit VBD staat dat de defensiemedewerker die buitenlandtoelage ontvangt ook aanspraak heeft op een maandelijkse tegemoetkoming in de woninghuur. Deze aanspraak is er alleen als er volgens de commandant voor deze medewerker geen passende defensiewoning voorhanden is en er geen passende woning kan worden gevonden waarvan de huur gelijk of lager is dan de eigen bijdrage die iemand voor de huisvesting betaalt. De tegemoetkoming bestaat dan uit het verschil tussen de verschuldigde huur en de eigen bijdrage.

Leidend hierbij blijft dat er gezocht moet worden naar een woning die qua huur, aard, ruimte, indeling en ligging passend is. Zodra er echter geen goedkopere passende woning gevonden kan worden en bewoning van een duurdere passende woning wordt goedgekeurd, dient Defensie de huur die boven de eigen bijdrage uitkomt te vergoeden. Volgens de uitspraak van de Raad mag deze tegemoetkoming dus niet langer beperkt worden door een huurplafond.

Heeft u als defensiemedewerker in het buitenland ook te maken met een huurplafond? Dan adviseren wij u om een verzoek in te dienen voor een volledige tegemoetkoming in de woninghuur.

Klik hier voor de complete uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.

Meer over:
C&R