17 september 2019

Geen extra geld voor opwaardering lonen

Het kabinet stelt geen extra geld beschikbaar om de overgang naar een marktconform nieuw loongebouw voor Defensiepersoneel te faciliteren. Dat blijkt uit de Rijksbegroting 2020 die vanmiddag bekendgemaakt is. ‘Blijkbaar wordt Defensie geacht deze cao-afspraak uit zijn huidige budget te betalen,’ constateert AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels teleurgesteld.

De komst van een marktconform nieuw loongebouw vanaf 1 juli volgend jaar is een duidelijke afspraak tussen de bonden en Defensie als werkgever. Anne-Marie Snels: ‘De inrichting daarvan is bittere noodzaak als Defensie zijn huidige personeel wil behouden en voor de toekomst voldoende nieuw personeel wil werven. Ik ben benieuwd hoe deze klus zonder extra financiële armslag kan worden geklaard. Het kabinet had op dit punt het verschil kunnen maken.’

Bittere noodzaak
Defensie krijgt de komende jaren wel geld bovenop de in het regeerakkoord afgesproken bedragen, maar dat extra geld is uitdrukkelijk bedoeld voor investeringen in materieel. Het wordt beschikbaar gesteld op basis van het Nationaal Plan Defensie dat premier Rutte in december vorig jaar bij de NAVO heeft aangeboden. Met deze reeks langzaam oplopende investeringen – dit jaar 10 miljoen, volgend jaar 42 miljoen - beweegt Nederland zich volgens Snels ‘zeer moeizaam’ richting de NAVO-afspraak om 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan Defensie uit te geven. Het afgelopen jaar bedroegen de uitgaven aan Defensie als percentage van het bbp 1,2 procent.

‘Als er niet flinker wordt geïnvesteerd in personeel, dan hebben we straks wel het noodzakelijke materieel maar nog steeds geen mensen om het te bedienen. Daarvoor zijn arbeidsmarktconforme salarissen echt hard nodig,’ benadrukt Snels.

Koopkracht
Een citaat uit de Defensiebegroting:
‘We willen een organisatie zijn waar mensen met trots werken. Daarom blijven wij investeren in onze mensen. Dat verdienen ze. Met het arbeidsvoorwaardenakkoord ligt er een stevig arbeidsvoorwaardenpakket dat een hoger inkomen oplevert nu, een goed pensioen later, meer zekerheid als het gaat om de loopbaan en een betere werk/privé-balans voor onze mensen. Maar ook naast arbeidsvoorwaarden zetten we stappen. Het is zaak dat komend jaar de resultaten van deze inspanningen binnen de organisatie zichtbaar worden.’

Pensioenkortingen voorkomen
Snels: ‘Dat zijn mooie woorden, maar de koopkracht baart mij flinke zorgen. Als dit kabinet op korte termijn geen maatregelen neemt dreigen 8 miljoen burgers, ook het Defensiepersoneel, per 1 januari fors gekort te worden op hun pensioen. Dat treft in eerste instantie de huidige gepensioneerden, maar zorgt ook voor een lagere pensioenopbouw voor alle huidige werkenden. Die merken het alleen pas later in hun portemonnee. Het kabinet moet die dreigende kortingen stoppen en sociale partners de ruimte geven om samen met de overheid het nieuwe pensioencontract uit te werken. Dan doet dit kabinet wezenlijk iets aan de koopkracht!’

Meer over:
AVW