21 januari 2020

72-uurslimiet dienstreizen geschrapt

Na de nodige inspanningen van de AFMP is de 72-uurslimiet die was verbonden aan de privéverlenging van buitenlandse dienstreizen per direct afgeschaft. Defensie voerde deze discutabele maatregel zo’n anderhalf jaar geleden in, omdat zij van mening was dat deze bij de Rijksoverheid in te voeren limiet ook voor Defensiemedewerkers moest gaan gelden. Dit stuitte op ernstige bezwaren van veel AFMP-leden.

“We hebben het eindelijk voor elkaar gekregen dat deze gewraakte maatregel is ingetrokken,” reageert Arjen Rozendal, sectorhoofd Marine en Burgerpersoneel van de AFMP, opgetogen. “Een duidelijke argumentatie van Defensie voor de maatregel is altijd achterwege gebleven. Toen de AFMP hierover navraag deed bij Defensie, kwam zij pas na lang aandringen met het slappe antwoord dat deze was doorgevoerd vanwege fiscale beperkingen. Bewijs voor deze beperkingen is nooit boven tafel gekomen. Tot overmaat van ramp slikte een groot aantal commandanten en organen van Defensie de argumentatie als ‘zoete koek’, wat de negatieve effecten van de 72-uurslimiet alleen maar verergerde. Gelukkig is daar nu per direct een einde aan gekomen.”

Commandant
Voorheen mochten militairen hun buitenlandse dienstreis om privéredenen met maximaal 72 uur verlengen, zowel voorafgaand als aan het slot van deze reis. De Centrales van overheidspersoneel (CvO) en de AFMP als Defensievakbond zijn nooit gekend in deze beperking.
“De beslissing over het aantal op te nemen verlofuren direct na een dienstreis ligt vanaf nu bij de commandant,” verduidelijkt Rozendal. “Harde voorwaarden blijven wel dat een dienstreis in het buitenland in totaal niet langer mag zijn dan 30 dagen en dat de eventuele extra kosten voor het hotel en de wijziging van de vlucht voor eigen rekening zijn. Bij het aansluitend verlengen van de dienstreis om privéredenen kan hij of zij bovendien geen aanspraak meer maken op vergoedingen uit het Besluit en Regeling dienstreizen Defensie.”