21 augustus 2014

Gezondheid personeel laat Defensie koud

De Volkskrant meldde op donderdag 21 augustus dat Defensie al 15 jaar weet van de blootstelling van medewerkers aan grote concentraties van de kankerverwekkende stof chroom-6 op de POMS-sites Brunssum, Eygelshoven, Vriezenveen, Ter Apel en Coevorden. Dit blijkt uit meetrapporten van Defensie die in het bezit zijn van de Volkskrant. Voor de AFMP het zoveelste voorbeeld van de onverantwoorde wijze waarop Defensie omgaat met de veiligheid en de gezondheid van zijn personeel.

Meetrapporten uit 1999 en 2002 in opdracht van de landmacht zouden uitwijzen dat er op de militaire POMS-sites tot acht keer meer chroom-6 aanwezig was dan de norm destijds. “In het eerste meetrapport uit 1999 staat dat chroom-6-verbindingen 'genotoxische kankerverwekkende eigenschappen' hebben, 'hetgeen inhoudt dat iedere blootstelling in principe tot kanker kan leiden'.

De verantwoordelijke destijds was Rob Kuijper, tot 2006 general manager op de POMS-sites. Tegen de Volkskrant zegt Kuijper dat hij 'beter geen interviews meer kan doen'. Voor vragen verwijst hij naar het ministerie. 'Ik verschuil me achter Defensie.'

Ontkennen en bagatelliseren
Minister Hennis liet in juni weten dat zij ‘geen aanwijzingen’ heeft dat medewerkers 'structureel zijn blootgesteld aan te hoge concentraties gevaarlijke stoffen'. Deze uitspraak in combinatie met de meetrapporten bevestigen wederom de werkwijze van defensie wanneer dergelijke feiten aan het licht komen. “Defensie weigert verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om de gezondheid van haar medewerkers. We zien dat bij de Hawk-radar, de zaak Boy van Geffen, het fijnstof in Mali en nu ook bij dit dossier. Elke keer ontkent en bagatelliseert Defensie dit soort zaken. De gezondheid van haar medewerkers lijkt Defensie koud te laten. Het bijzondere aan het defensiepersoneel is dat zij soms uitgezonderd zijn van beschermende wetgeving maar dit maakt van hen géén wegwerpartikel”, reageert Anne-Marie Snels, voorzitter van de AFMP. Intussen zijn de door de AFMP en andere bonden gevraagde meetrapporten ontvangen. Ook antwoorden op door de SP gestelde Kamervragen zijn bekend (zie de pdf die onderaan in dit artikel is te downloaden).

Meldpunt AFMP
De AFMP plaatste eerder al een oproep om oud-medewerkers van de POMS-sites met gezondheidsklachten zich te laten melden. Inmiddels hebben een flink aantal leden zich bij ons gemeld. Daarnaast zijn er bij het ABP Zorgloket 430 meldingen binnengekomen. Een kwart hiervan heeft klachten, waarvan nog niet is vastgesteld of er een verband is met het werken met de giftige stoffen op een POMS-site. Denk je dat ook jouw gezondheid is geschaad door het werken met giftige stoffen op een POMS-site? En ben je lid of lid geweest? Meld het dan (ook) bij ons.

Onderzoek Defensie
Defensie gaat onderzoek doen naar de POMS-sites. Het gaat om praktisch onderzoek naar de stoffen waarmee is gewerkt, naar de hoeveelheden ervan en naar de beschermingsmaatregelen die er zijn getroffen. Niet alle informatie uit het verleden is echter bekend. In het belang van dit onderzoek roepen wij leden en niet-leden op alle bruikbare historische informatie met ons te delen. Dat kan door een e-mail te sturen naar info@afmp.nl

Klik hier voor het artikel in de Volkskrant

Download Antwoorden op kamervragen poms-sites'