Arjen Rozendal Sectorhoofd Marine / Burgerpersoneel

Glazen huis

Nee, ik heb het hier niet over de 3FM Serious Request liefdadigheidsactie of over het nieuwe hoofdkwartier van het Korps Mariniers te Nieuw Milligen. Hoewel dat laatste voor mij een voor de hand liggend onderwerp zou zijn als sectorhoofd Marine. Met het Glazen Huis bedoel ik hier Defensie. Defensie is als een glazen huis. Alles wat daarbinnen gebeurt met en door bewoners wordt (uiteindelijk) gezien door de mensen die buiten dat huis staan. Onze samenleving.

Verleden jaar bezocht ik het COID-symposium en in een eerder blog benoemde ik al het jaarverslag Integriteit Defensie. Aan het einde van dat symposium kreeg ik een boekwerk mee, genaamd Jaarbundel Integriteit 2019, Boots on the ground meet science. Hierin zijn dertien studies samengevat die een beeld oproepen wat de huidige situatie is van het ‘glazen huis Defensie’ en wat er gedaan kan worden om het (nog) beter te doen. ‘Integriteit is een belangrijk en actueel onderwerp’ is hierin terug te lezen en ik merk daar in mijn contact met Defensie en met onze leden veel te weinig van.

Integriteit, wat is dat eigenlijk? Op internet vind je snel 24 definities. Defensie heeft zo haar eigen beschrijving van het woord en ik kan ook mijn opvatting geven na onder andere 16 jaar opvoeding bij de Nederlandse politie. Maar ik denk dat het begrip zich het beste laat omschrijven met een voorbeeld.
In 2001 liet Peter R. de Vries voormalig landelijk verkeersofficier Koos Spee volgen in het verkeer om hem daar te betrappen op overtredingen. Zonder succes. Koos Spee die er bekend om stond om elke eenvoudige overtreding af te doen als doodzonde, bleek niet alleen in woord maar ook in daad een uiterst correct figuur. Toen hij in 2015 (vier jaar na pensionering) door onoplettendheid een snelheidsovertreding beging en daarvoor werd bekeurd, kwam hij daar uit zichzelf mee naar buiten. Kijk, dat is integriteit!

Deze vorm van integriteit wens ik ook aan te treffen binnen Defensie. Tien onderzoeksrapporten in 14 jaar vol met herhaalde aanbevelingen hebben nog veel te weinig merkbaar effect op de heersende cultuur. En niet in de laatste plaats bij de top van het glazen huis die toch echt het goede voorbeeld moet geven om de gewenste cultuurverandering te laten plaatsvinden. In 2020 zal ik vaker dan voorheen integriteit (bewustwording) gaan koppelen aan zaken die op mijn pad komen. Daarmee hoop ik een bijdrage te leveren aan een prettigere en veiligere werkplek in jouw glazen huis.