25 juli 2019

Heb ik recht op zorgtoeslag in het buitenland?

Niet alle UGM- en gepensioneerde collega’s die in het buitenland wonen, maken bij hun belastingaangifte gebruik van het recht op zorgtoeslag. Volgens de Belastingdienst heb je dit recht echter als je aan een aantal voorwaarden voldoet.

Een van de belangrijkste voorwaarden voor zorgtoeslag in het buitenland is de inkomensnorm en daarnaast het vermogen. Heb je méér inkomen (ABP-pensioen + AOW) dan het hieronder genoemde bedrag? Dan heb je helaas geen recht op zorgtoeslag.

2018
Gehuwd en/of geregistreerde partner: € 35.996,-
Alleenstaand: € 28.720,-

2019
Gehuwd en/of registreerde partner: € 37.885,-
Alleenstaand: € 29.562,-

Ook is er een maximum gesteld aan jouw ‘vermogen’. Heb je méér spaargeld dan de hierna genoemde bedragen, dan krijg je ook geen zorgtoeslag.

2018
Gehuwd en/of geregistreerde partner: € 143.415,-
Alleenstaand: € 113.415,-

2019
Gehuwd en/of registreerde partner: € 143.415,-
Alleenstaand: € 114.776,-

Voorwaarden
Op de website van de Belastingdienst staan specifieke voorwaarden voor zorgtoeslag in het buitenland. Als je pensioen of een (AOW)uitkering uit Nederland ontvangt, dan heb je recht op deze toeslag als:

-je in een EU-land woont of in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Bosnië-Herzegovina, Kaapverdië, Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië of Turkije;
-je een wettelijk pensioen of een wettelijke uitkering uit Nederland ontvangt, zoals AOW, ANW, WAO of WIA;
-je geen Ziektewetuitkering of een WW-uitkering ontvangt (kijk voor informatie over deze voorwaarde op www.hetcak.nl);
-je bent aangemeld bij het CAK en recht hebt op medische zorg in jouw woonland of als je een gezinslid bent van iemand voor wie dit geldt.

Je hoeft in deze situatie geen Nederlandse zorgverzekering te hebben. Lees hier aan welke andere voorwaarden voor zorgtoeslag je wel moet voldoen.

Toeslagpartner
Is jouw toeslagpartner niet verplicht verzekerd voor ziektekosten in Nederland? Dan kun je voor jouw toeslagpartner alleen zorgtoeslag krijgen als hij recht heeft op het woonlandpakket op kosten van Nederland. Jouw partner heeft alleen recht op het woonlandpakket als hij woont in een EU-land of in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Bosnië-Herzegovina, Kaapverdië, Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië of Turkije. Dit woonlandpakket geeft recht op medische zorg zoals dat is geregeld in jouw woonland. Hiervoor betaal je een bedrag aan het CAK.
Is jouw toeslagpartner niet verplicht verzekerd voor ziektekosten in Nederland en heeft hij of zij geen recht op het woonlandpakket op kosten van Nederland? Dan heb je recht op de helft van de toeslag voor iemand met een toeslagpartner die wel in Nederland verzekerd is. Het inkomen van jouw toeslagpartner telt wel mee voor het bepalen van de hoogte van de zorgtoeslag.

Woonlandfactor
De woonlandfactor is afhankelijk van de gemiddelde kosten voor zorg in jouw woonland. Zijn de zorgkosten in het land waar je woont lager dan in Nederland? Dan krijg je minder zorgtoeslag dan iemand die in ons land woonachtig is. Zijn de zorgkosten hoger, dan krijg je meer. De woonlandfactor telt niet als je in Nederland verplicht verzekerd bent voor zorgkosten.

Ondersteuning
Meen je dat je recht hebt op zorgtoeslag, ben je ouder dan 18 jaar, ook als je geen belastingaangifte (meer) doet? Controleer dan of dit het geval is door een proefberekening te maken via website van de Belastingdienst. Tot 1 september van dit jaar kun je nog zorgtoeslag aanvragen voor 2018.
Natuurlijk kun je hierover ook contact opnemen met de commissie belasting van de AFMP: info@afmp.nl.

Meer over:
Belasting