2 september 2020

Heb jij al jouw verlofuren al opgenomen?

Elk jaar bouw je als defensiemedewerker een saldo aan verlofuren op. Maar wat kun je doen met de verlofuren die je niet opneemt? Je kunt deze meenemen naar het daarop volgende jaar. Je bent dan wel verplicht ze dat jaar definitief op te nemen. Doe je dit niet, dan vervallen de uren. Er zijn echter enkele situaties, waarbij je de mogelijkheid hebt om de vervaldatum van jouw verlofuren met een jaar uit te stellen.

In de volgende situaties heb je de kans dat deze vervaldatum met een jaar wordt uitgesteld:

- als je door operationele omstandigheden geen verlof kunt opnemen;
-als je door ingrijpende persoonlijke omstandigheden het verlof niet kon genieten;
-als je door medische oorzaken het verlof niet kon genieten.

Om in aanmerking te kunnen komen voor uitstel van de vervaldatum van jouw verlofuren, moet je een aanvraag indienen bij het bevoegd gezag. Doe dit via Startpagina P&O > Verlof > Vakantieverlof als één van bovengenoemde situaties voor jou geldt. Zijn er medische redenen? Overleg dan een schriftelijke verklaring van jouw behandelend arts aan het bevoegd gezag. Heb je in 2019 niet al je verlofuren opgenomen? Dan ontvangen jij en jouw leidinggevende een mail, waarin je wordt geattendeerd op het overgebleven saldo aan uren. Onderneem je geen actie? Dan vervallen deze uren per 31 december 2020.

Meer over:
AVW