24 maart 2022

Word jij geconfronteerd met vaccinatie-eisen?

Het komt regelmatig voor dat een leidinggevende medewerkers passeert, omdat die niet gevaccineerd zijn. Onlangs gebeurde dit bijvoorbeeld bij het toebedelen van een werkopdracht bij Mediacentrum Defensie (MCD). Dat druist in tegen de bestaande regelgeving. Daarom raden we je aan om bij de AFMP aan te kloppen als je wordt geconfronteerd met zo’n weigering. Wij ‘escaleren’ jouw klacht dan naar het hoofd P&O van het onderdeel en desnoods spelen we het via de Hoofddirectie Personeel (HDP), die een einde kan maken aan dit onrecht. Bij het MCD zegt een leidinggevende dikwijls te handelen naar het verzoek van opdrachtgevers die eisen dat iemand gevaccineerd moet zijn. Operationeel is hiervoor echter geen steekhoudend argument te vinden.

Onlangs nam een voor MCD werkzame onderofficier van de Luchtmacht contact op met de AFMP. Hij maakte bij ons melding van het feit dat hij en enkele collega’s niet voor opdrachten in het buitenland waren ingedeeld, omdat zij zich niet hadden laten vaccineren. Dit wordt volgens hem veroorzaakt doordat opdrachtgevers in de persoon van bijvoorbeeld commandanten of de Directie Communicatie (DCo) in hun aanvraag voor een opdracht eisen dat iemand gevaccineerd moet zijn.
Nadat een opdrachtgever ons lid had duidelijk gemaakt dat hij een opdracht niet mocht uitvoeren omdat hij niet was gevaccineerd, kaartte hij dit aan bij zijn leidinggevende. Die haalde hem vervolgens definitief van de opdracht af. Uiteindelijk mocht een gevaccineerde collega de klus wel klaren. Hierdoor ontdekte de onderofficier dat de vaccinatiestatus van hemzelf en zijn collega’s kennelijk was vastgelegd en dat hiermee rekening werd gehouden bij de toekenning van opdrachten. Omdat dit indruist tegen de bestaande regelgeving en de werkgever-werknemerverhouding hierdoor volgens hem in het gedrang komt, nam hij voor advies contact op met Arjen Rozendal, sectorhoofd Marine en Burgerpersoneel van de AFMP.

Oneigenlijke handelswijze

Arjen ‘escaleerde’ de klacht van de onderofficier naar de HDP. Hij verzocht om de verantwoordelijke leidinggevende te wijzen op zijn oneigenlijke manier van handelen en dit een snel een halt toe te roepen. Via de commandant MCD is de leidinggevende inderdaad aangesproken en die paste uiteindelijk zijn manier van handelen binnen de bestaande kaders aan.
“Hij kan en zal zich nu niet meer beroepen op argument dat opdrachtgevers eisen dat iemand gevaccineerd moet zijn voor een opdracht,” zegt Arjen. “Een dergelijke eis is oneigenlijk en een leidinggevende die naar zo’n verzoek acteert, handelt óók tegen de regels en dus oneigenlijk. Bij opdrachten in het buitenland kan er sprake zijn van inreisbeperkingen als specifieke landen een vaccinatieverplichting opleggen aan uit het buitenland afkomstige reizigers. Dit is nu bijvoorbeeld het geval in de Verenigde Staten. De bij het MCD werkzame mannen en vrouwen zijn bij eventuele opdrachten over de grens uitstekend in staat om zelf al dan niet te handelen naar geldende inreisbeperkingen. Hierop zijn zij ook altijd aan te spreken. Door de huidige handelswijze wordt hen nu gemakshalve en onrechtmatig de keuzevrijheid op vaccinatiegebied ontnomen.”

Neem contact op

Duidelijk is dat je er als AFMP-lid verstandig aan doet om contact met ons op te nemen via onze ledenapp of via één van de sectorhoofden als je stuit op de oneigenlijke vaccinatie-eisen van een opdrachtgever of een leidinggevende, zo benadrukt Arjen tenslotte. “Wij kunnen er als bond dan voor zorgen dat er snel van hogerhand wordt ingegrepen en dat er definitief een streep wordt gezet door deze tegen de regelgeving indruisende eisen.”

Meer over:
Coronavirus