14 oktober 2014

Heerts: vernieuwing FNV mag niet mislukken Extra congres moet uitkomst bieden

FNV Bondgenoten roept op korte termijn een nieuw congres bijeen om de voorgenomen fusie met Abvakabo FNV, FNV Bouw en FNV Sport per 1 januari 2015 alsnog te realiseren. In totaal 125 van de 401 congresgangers van vorige week woensdag hebben het hoofdbestuur inmiddels gevraagd om aan te blijven en het extra congres te gaan organiseren. Veel meer dan de tien procent die volgens de statuten van de bond voor zo’n verzoek vereist is.

Dit nieuws maakten de beoogde fusiepartners op dinsdag 14 oktober bekend tijdens een persconferentie in Nieuwspoort, onder andere live te zien op de websites van de AFMP, de Nederlandse Politiebond en de Marechausseevereniging.

Vernieuwing moet doorgaan
FNV-voorzitter Ton Heerts: ‘Nederland heeft een sterke vakbond nodig. Daar zijn we het allemaal over eens. De FNV is die sterke bond. En om dat te blijven moeten we doorgaan met de vernieuwing. Vorige week bleek tijdens de ledenvergaderingen van de beoogde fusiepartners dat er een zeer breed draagvlak bestaat voor de fusie: van de leden van Abvakabo FNV stemde 94 procent voor; van de leden van FNV Bouw 98 procent; van de leden van FNV Sport 100 procent en van het FNV Ledenparlement 97 procent.’

Bij FNV Bondgenoten stemde 64,62 procent voor en 35,38 procent tegen. Er was een twee derde meerderheid van 66,67 procent nodig om de fusie door te laten gaan. Heerts: 'Er waren acht stemmen te weinig voor die juridisch vereiste meerderheid. We dienen respect te hebben voor hun argumenten en zo zal daar ook mee worden omgegaan. Maar gezien het grote belang moeten we toch alles op alles zetten om de fusie mogelijk te maken.’

Niet tegen de fusie
Ellen Dekkers, voorzitter FNV Bondgenoten: ‘Het is inmiddels duidelijk geworden dat veel tegenstemmers niet tegen de fusie zijn. Hun tegenstem had te maken met de vragen over onder andere de financiën. Ook waren er mensen die dachten dat er bij een tegenstem opnieuw onderhandeld kon worden. Maar met het fusiebesluit lag er een eindvoorstel op tafel. We hebben nu een heel duidelijk verzoek van een groep congresafgevaardigden om een extra congres uit te schrijven in de laatste week van november.’

Ledenparlement
Op het Ledenparlement van 15 september jongstleden zijn door het bestuur van de FNV toezeggingen gedaan over de sectoralisatie. Die zijn uitgewerkt in een Plan van Aanpak. Deze toezeggingen en dit plan van aanpak geven een antwoord op veel van de vragen die tijdens het congres zijn gesteld, maar zijn niet meer voorafgaand aan het congres besproken met de bondsraad van FNV Bondgenoten. Ton Heerts: ‘Het is duidelijk van belang dat dat de komende tijd alsnog gebeurt.’

Samenwerken cruciaal
Corrie van Brenk, voorzitter Abvakabo FNV: ‘Onze leden kozen massaal voor één FNV en willen graag dat alles op alles wordt gezet om alsnog samen te gaan. Zij zien dat je veel meer bereikt door samen te werken. Kijk bijvoorbeeld naar de FNV-brede actie 'Red de zorg' die overal in het land wordt gevoerd.’

Charley Ramdas, vicevoorzitter FNV Bouw: ‘Ik ben zeer verheugd over het bijeenroepen van het bijzonder congres van FNV Bondgenoten. Als FNV Bouw hebben we ons vorige week massaal uitgesproken voor de fusie. Ik spreek de oprechte hoop uit dat we er alsnog in slagen om deze voor de FNV zo belangrijke fusie mogelijk te maken met zijn allen.’

Gissella Arends, voorzitter FNV Sport: ‘Wij van FNV Sport zijn teamplayers en geloven in deze fusie. Volgens ons maakt goed samenspel een krachtig geheel.’

Hoe kijken de FNV-bonden die sowieso niet zouden meefuseren - zoals de AFMP, de Marechausseevereniging en de Nederlandse Politiebond (NPB) - tegen de ontwikkelingen aan? NPB-voorzitter Han Busker, tevens voorzitter van het samenwerkingsverband FNV Veiligheid: 'Wij hebben gemeld dat we het belang van een sterke FNV onderschrijven en dus het vasthouden aan het voorgenomen vernieuwingsproces steunen.'