7 juli 2021

‘Het hechte collectief is belangrijkste pluspunt AFMP’

Jan van Dam (41) is sinds 2005 muzikant bij de regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’. Nadat hij zich toen al als lid bij de AFMP aansloot, is hij sinds oktober 2020 ook kaderlid van de sector Landmacht en vanaf februari 2021 kaderraadslid sector Landmacht. Wij vroegen hem naar zijn werk en naar de grootste meerwaarde die de AFMP in zijn ogen biedt.

Waaruit bestaat jouw functie?
Ik bespeel als beroepsmuzikant sinds 16 jaar de euphonium, ofwel tenortuba, bij regimentsfanfare 'Garde grenadiers en jagers’ in Assen. Onze taak is het muzikaal begeleiden van militaire ceremonies, zoals commando-overdrachten en herdenkingen. Daarnaast verzorgen wij fanfareconcerten en educatieve programma’s voor scholen.

Wat bevalt je het meest aan jouw werk?

Ik vind het prachtig om fulltime met mijn passie muziek bezig te kunnen zijn en te kunnen opereren in een hecht team. Elke dag is anders. De ene dag start mijn werk vroeg in de ochtend, de andere dag ’s middags om 1 uur en weer een andere dag in de avond. Helaas zit ik door het coronavirus nu veel thuis. Onze fanfare is gewend om voor publiek te spelen, maar het zal nog wel even duren voordat we dit weer kan.

Sinds wanneer ben je actief bij Defensie?

Ik studeerde jaren terug aan het conservatorium met als hoofdvak ‘euphonium’. In 2005 reageerde ik op een vacature voor muzikant bij de regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ in het muziekblad Klank en show. Zo kwam ik bij Defensie terecht, terwijl ik hiermee nog geen affiniteit had. Na een proef- en keuringscyclus waarin ik mijn muzikale talent moest bewijzen en na de reguliere militaire keuringen werd ik muzikant bij de fanfare.

Wanneer werd je AFMP-lid?

Toen ik bij de regimentsfanfare ben aangenomen, werd me direct geadviseerd om lid te worden van een vakbond. Van alle defensiebonden waaruit ik kon kiezen, sprak de AFMP mij het meest aan. Het was de grootste defensiebond en ik vond de AFMP-medewerkers die ik sprak open in hun communicatie.

Hoe ben je kaderlid geworden?

Via de gemeenschappelijke medezeggenschapscommissie (GMC, red.) van het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL, red.), waarin ik al actief was, kwam ik in contact met AFMP-kaderraadslid Gerard de Graaff. Hij motiveerde hij me om ook kaderlid te worden. In deze functie vind ik het belangrijk om collega’s te kunnen ondersteunen in alle dingen die zij willen doen en om moeilijke zaken voor hen uit te zoeken. Ook wil ik militaire muziek op de kaart zetten. Veel mensen weten namelijk niet wat een militaire muzikant allemaal doet. Daarnaast ben ik trouwens voorzitter van de Ondersteuningsgroep CLAS, secretaris van de GMC van het OOCL en deelnemer van het DMC CLAS.

Wat is onze grootste meerwaarde?

Het hechte collectief is ons voornaamste pluspunt. Samen kunnen we veel betekenen voor onze leden, ook dankzij ons brede netwerk waarop zij kunnen terugvallen.

Dit interview is eveneens gepubliceerd in de op 26 juni verschenen uitgave van ons bondsmagazine OpLinie.

Meer over:
Vereniging