14 januari 2022

Hoger beroep na uitspraak van kantonrechter over koppelpremie

De AFMP heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de kantonrechter op 26 mei vorig jaar, dat de koppelpremie terecht is ingehouden op het loon van militairen. De kantonrechter deed deze uitspraak nadat een aantal militairen, onder wie leden van onze bond, hierover een rechtszaak had aangespannen tegen Defensie. Aanleiding was het feit dat de opslag op de pensioenpremie voor militairen al diverse keren was ingehouden.

In het vonnis van 26 mei 2021 maakte de kantonrechter de redenen voor de afwijzing van de vordering van de militairen duidelijk. Over de hoogte van de verschuldigde premies zijn volgens de kantonrechter jaarlijks afspraken met Defensie gemaakt. Zij kwalificeerde deze als ‘niet open te breken afspraken die bindend zijn voor alle betrokkenen’. In hoger beroep komt de (mede) door de AFMP ingeschakelde advocaat hiertegen op. De grieven zijn inmiddels ingediend en het wachten is nu op het verweer van Defensie. Zodra er meer bekend is, informeren wij jou direct. Houd hiervoor onze website en ledenapp in de gaten.

Meer over:
Pensioen
BVJ