6 oktober 2016

Hoorzitting AOW-gat op woensdag 26 oktober

De Vaste Commissie voor Defensie houdt op 26 oktober een openbare hoorzitting over het AOW-gat. Doel van initiatiefnemers Jasper van Dijk (SP) en Raymond Knops (CDA) is meer duidelijkheid te krijgen over het AOW-gat van voormalige defensiemedewerkers (burgers en militairen). Ook de AFMP is uitgenodigd.

Volgens de AFMP is het een goede zaak als met deze hoorzitting de wrange feiten rond het AOW-gat boven tafel komen. De minister heeft immers altijd een té rooskleurig beeld geschetst van de gevolgen voor het defensiepersoneel. Als het goed is zullen de verantwoordelijke bewindslieden (Defensie en Financiën) zich na deze hoorzitting niet meer kunnen verschuilen achter ondeugdelijke informatie.

De hoorzitting over het AOW-gat vindt plaats voorafgaand aan het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer. De vragen die aan de orde komen zijn (letterlijk):

'Om hoeveel mensen gaat het, in welke rangen en standen?' Het is wat de AFMP betreft van belang dat met deze vraagstelling ook de financiële consequenties voor verschillende inkomensgroepen boven tafel komen. De minister heeft naar onze mening met de eerdere voorbeelden die aan de Tweede kamer zijn gegeven een onjuist beeld over de problematiek gegeven;
'Wat gaat reparatie kosten';
'Waar worden UKW-uitkeringen uit betaald';
'Is deze problematiek bij de verhoging van de AOW-leeftijd besproken? Zo ja, wat was destijds de conclusie?'

Oordeel Centrale Raad van Beroep
Het draait tijdens de hoorzitting niet alleen om deze vragen. Zo ligt er de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) die betrekking heeft op defensiemedewerkers met een wachtgelduitkering. Het stoppen van die uitkering terwijl de huidige AOW-gat voorziening naar het oordeel van de CRvB onvoldoende compensatie biedt wordt door de raad veroordeelt als leeftijdsdiscriminatie. Volgens de initiatiefnemers zal het ministerie de problemen moeten oplossen met de vakcentrales. De Kamerleden horen graag hoe de ‘gasten’ hierover denken. Daarnaast gaat het over het budget. Maar eerst komt er een openbare briefing met ambtenaren van Financiën en Defensie, waarin wordt bekeken om welke totale en jaarlijkse kosten het gaat, en waar dit geld vandaan kan komen.

Vakbonden
De Kamerleden willen verder graag de mening horen van de vakcentrales over de tijdelijke voorziening, “mede gezien de cao onderhandelingen die gaande zijn.” De Kamerleden vragen de centrales wat zij van de huidige voorziening vinden, wat anders zou moeten en hoe dat dan gefinancierd zou kunnen worden. De AFMP is in de persoon van de voorzitter uitgenodigd voor de hoorzitting net als afgevaardigden van de andere defensie vakbonden VBM, KVMO en ACOM. Ook zijn vertegenwoordigers van de groep getroffenen uitgenodigd, evenals ‘andere deskundigen’.

Het rondetafelgesprek vindt plaats op 26 oktober 2016 van 14:00 tot 17:00 uur in het gebouw van de Tweede Kamer der Staten-Generaal te Den Haag in de Suze Groenewegzaal. Het is een openbare bijeenkomst, maar we verwachten dat het erg druk gaat worden. De AFMP adviseert daarom via de volgende link de livestream te volgen: https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebatten (zie bij Suze Groenewegzaal).