11 oktober 2017

Hoorzitting over mislukken cao-overleg

Was er in het arbeidsvoorwaardenoverleg sprake van open en reëel overleg? Mag de werkgever in een eindbod eenzijdig terugkomen op afspraken die gezamenlijk gemaakt zijn in het 1e deelakkoord arbeidsvoorwaarden 2015? En welke waarde hebben informele verkenningen en de uitkomst daarvan? Deze vragen kwamen vrijdag 6 oktober aan de orde tijdens een hoorzitting van de AAC (Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst).

De SCODef (Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel bij de sector defensie) stapten al in april 2017 naar de AAC. Direct nadat het arbeidsvoorwaardenoverleg was stukgelopen en de werkgever overging tot het doen van een eenzijdig eindbod.

Géén open en reëel overleg
Tijdens de hoorzitting in Den Haag heeft de AFMP samen met de andere defensiebonden toegelicht waarom er volgens hen géén sprake is geweest van open en reëel overleg. De Minister van Defensie heeft hierop gereageerd en was van mening dat er niets mis is geweest met de handelswijze van de werkgever. De AAC vertelde aan het einde van de hoorzitting dat ze naar verwachting binnen twee à drie weken met een advies zullen komen. Binnen twee weken daarna dienen partijen met elkaar verder te overleggen over het geschil dat door de SCODef is voorgelegd aan de AAC.

Meer over:
C&R
SOD