9 februari 2021

Houd de vinger aan de pols!

Onlangs verstuurde Loyalis opnieuw een brief aan alle deelnemers van de Arbeidsongeschiktheids (AOV-)verzekering. Hierin staat dat de premie ongewijzigd blijft en dat de verzekering twee jaar voor de AOW-leeftijd premievrij wordt. Voor jou als militair zit dat wat anders. Jij gaat immers al jaren eerder met leeftijdsontslag zodra je UGM ingaat. Jouw AOV-verzekering kan dus ook eerder worden stopgezet.

Een probleem hierbij is dat verzekeraar Loyalis niet weet wat jouw ontslagdatum is. Deze informatie mag en kan Defensie namelijk niet doorgeven. Daarom is het bij Loyalis niet bekend of jij hebt gekozen voor oDER of nDER en of je vanwege inverdientijd die je wellicht hebt, besloten hebt eerder je UGM te laten ingaan. Er is dus volop reden om zelf vinger aan de pols te houden.
Als jij als militair twee jaar of korter voor je leeftijdsontslag ziek wordt, dan ontvang je tot je ontslag ziekengeld van je werkgever en kom je niet meer in de WIA of IVA terecht. Er is die laatste twee jaar dus geen verzekerd belang meer. Daarom kan de AOV-verzekering dan worden stopgezet. Meteen als jouw UGM ingaat, ga je echter dus al jaren eerder met leeftijdsontslag.

Voorbeeld
Stel dat jouw ontslagdatum 31-03-2023 is. Dit betekent dat er vanaf 1-4-2021 geen verzekerd belang meer is en dat je de verzekering kunt stopzetten. Zet je de verzekering na 1-4-2021, maar voor het eind van 2021 stop? Dan krijg je de betaalde premie vanaf 1-4-2021 terug. Zet je de verzekering in de loop van 2022 stop? Dan krijg je alleen de betaalde premie in 2022 terug.

Houd dit dus zelf goed in de gaten! Zet de datum waarop je met functioneel leeftijdsontslag gaat in jouw agenda, zodat je op tijd hieraan wordt herinnerd en je tijdig de verzekering kunt stoppen.