24 april 2020

HRB-toelage voorlopig gered

De bijstandstoelage voor Hoog Risico Beveiliging van de Koninklijke Marechaussee is voorlopig gered. Uit een onder meer op aandringen van de AFMP en de MARVER door Defensie uitgevoerd onderzoek blijkt namelijk dat het aanvankelijke voorstel om deze bijlage per 1 januari 2020 te vervangen door de Toelage Onregelmatige Dienst (TOD) onhaalbaar is.

In november van het afgelopen jaar spraken de Defensiebonden, waaronder de AFMP en de MARVER, met Defensie over het voorstel om, vooruitlopend op wijziging van de Politiewet, de HRB-toelage van de Marechaussee in te ruilen voor de TOD. Defensie bleek echter de personele gevolgen van dit voorstel helemaal niet in kaart te hebben gebracht. Natuurlijk konden wij hiermee als bonden niet instemmen. Vervolgens is afgesproken dat Defensie eerst inzichtelijk zou maken wat de specifieke effecten van een mogelijke vervanging zouden zijn. Daarna zou weer met de bonden worden gesproken over de haalbaarheid van het voorstel.

Lagere toelage
Het eigen onderzoek van Defensie toonde aan dat de toelage in de meeste gevallen lager wordt en er geen sprake meer is van een zogeheten ZZF-vergoeding als de militaire bijstandstoelage wordt beëindigd en de TOD wordt ingevoerd. Op basis van dit onderzoek kwam de werkgever zelfstandig tot de conclusie dat het voorstel hiermee onhaalbaar was geworden. Uiteindelijk is het daarom teruggetrokken. Voorlopig is de HRB-toelage dus gered.

 

Meer over:
TOD