14 januari 2015

Impuls voor werkgelegenheid Defensie

Op basis van het Sociaal Akkoord uit 2013 wordt in 2015 ruim 40 miljoen euro extra geïnvesteerd in het bevorderen van de werkgelegenheid bij Defensie en de politie. Minister Asscher van Sociale Zaken is akkoord gegaan met het sectorplan dat de werkgevers en de vakbonden daarvoor hebben ingediend, mede op initiatief van de bonden van FNV Veiligheid – de AFMP, de Marechausseevereniging en de Nederlandse Politiebond.

Een van de afspraken in het Sociaal Akkoord was het beschikbaar stellen van in totaal 600 miljoen om de (langdurige) werkloosheid te bestrijden op basis van zogenaamde sectorplannen. Als werkgevers en bonden met een overtuigend voorstel kwamen om de specifieke arbeidsmarktproblemen in hun sector aan te pakken, dan was minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereid een groot deel van de financiering te leveren.

Afgelopen week is de bewindsman akkoord gegaan met het sectorplan voor defensie en politie. Dat betekent dat er 40 miljoen extra beschikbaar komt voor met name de omscholing, begeleiding van werk naar werk (binnen en buiten de sector) en instroom van jongeren in de veiligheidssector. Minister Asscher betaalt daarvan16 miljoen. De rest wordt betaald uit de middelen uit het ASD fonds, dat is het “O & O fonds” Defensie. De middelen uit dit fonds worden de komende twee jaar (dat is de looptijd van het sectorplan) hiervoor besteed. Het is dus geen extra geld (uit bijvoorbeeld de loonruimte), maar het zijn reeds bestaande financiele middelen.

Een greep uit de belangrijkste elementen van het sectorplan:

  • 160 werknemers worden (om)geschoold voor technische functies bij Defensie
  • 200 jongeren zonder startkwalificatie krijgen kans om in te stromen
  • 800 MBO-leerlingen worden begeleid om in te stromen bij de politie
  • 175 politiewerknemers worden omgeschoold naar andere functie binnen de politie
  • 6.000 politiewerknemers worden gesterkt in fysieke en mentale weerbaarheid
  • 1.000 politiewerknemers krijgen EVC-traject om vaardigheden op peil te houden
  • 1.000 werknemers bij Defensie krijgen beroepsopleiding

Terugdringen uitval
Daarnaast voorziet het sectorplan in het terugdringen van de uitval tijdens de basisopleiding voor politie en Defensie. Bij de politie is de uitval zo’n twintig procent over een opleidingsperiode van vier jaar. In het sectorplan zijn maatregelen afgesproken om de uitval te verlagen, zodat meer studenten aangenomen kunnen worden. Ook zal werk worden gemaakt van het optimaliseren van de doorstroommogelijkheden tussen Defensie en politie.

Verheugd
Namens de bonden van FNV Veiligheid reageerde AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels verheugd op het akkoord over het werkgelegenheidsplan. ‘Ik ben blij dat het gelukt is deze mogelijkheid uit het Sociaal Akkoord te benutten om ook bij Defensie en de politie een impuls te geven aan de werkgelegenheid voor met name de jongeren. FNV Veiligheid heeft zich daar stevig voor ingezet en dat is gelukkig niet zonder resultaat gebleven.’

Meer over:
L&K