12 februari 2014

Inzet reservisten mag geen banen verdringen

Reservisten dreigen steeds meer te worden ingezet om de gaten te vullen die ontstaan zijn door alle bezuinigingen op Defensie. En dat is een slechte zaak. Dit zei FNV-voorzitter Ton Heerts op maandag 2 december 2013 op het Landelijk symposium Reservistenbeleid. Geheel in lijn met het AFMP-standpunt sprak Heerts zijn waardering uit voor de huidige ruim 6.000 reservisten maar waarschuwde ook voor misbruik bij een forse uitbreiding van deze groep.

Volgens Heerts leveren reservisten een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse Krijgsmacht. Niet alleen door hun specifieke kennis en expertise, maar ook door hun functie als bruggenbouwers tussen de burgermaatschappij en de krijgsmacht. ‘Twee velden waarin zij zich regelmatig begeven en twee velden die allebei een beroep op hen doen. Dit zijn zesduizend mannen en vrouwen waar ik diep respect voor heb.’
Heerts kan zich echter niet vinden in de plannen van minister Hennis-Plasschaert van Defensie om het reservistenbestand fors uit te breiden. “Op Defensie wordt al jarenlang grof bezuinigd. Twaalfduizend banen zijn al vervallen en daar komen er de komende jaren nog een paar duizend bij. Defensie kan haar taken op nationaal en internationaal niveau nauwelijks meer fatsoenlijk uitvoeren,’ aldus Heerts. ‘De taken van Defensie zijn onveranderd en door alle bezuinigingen is er simpelweg een tekort aan vast personeel.’

Minder rechtszekerheid
Dat tekort wil Defensie de komende jaren steeds meer gaan opvullen met reservisten. Er worden aantallen genoemd van 20.000 tot 25.000 in 2020. Heerts: ‘Die krijgen dan flexbanen met minder rechtszekerheid en minder beloning. Dat is niet alleen een belediging voor het ontslagen personeel, maar ook voor de reservist die hetzelfde werk doet voor minder loon en met minder rechten. En dat is onacceptabel!’
Volgens Heerts zou het heel verstandig zijn als Defensie met de vakbonden afspraken maakt over de verhouding tussen het aantal vaste krachten en het aantal flexibele krachten en over de voorwaarden waaronder reservisten worden ingezet. ‘Laten wij er met zijn allen alsjeblieft voor zorgen dat de passie van deze mensen op een goede en vooral rechtvaardige manier wordt ingezet. Want hardwerkende mensen mogen nooit de dupe worden van gegoochel met cijfertjes!’

Meer over:
Reservist