4 november 2020

Klachten over coronabeleid

De AFMP ontvangt regelmatig klachten van leden, die zich in coronatijd zorgen maken over hun gezondheid en de aanpak van Defensie om hen te beschermen tegen het coronavirus. Ons advies is om tekortkomingen te melden bij jouw leidinggevende, zodat die deze kan oplossen. Reageert hij of zij niet adequaat? Dan kun je dit melden bij het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandig-heden en Gezondheid (CEAG) of een arbeids- of veiligheidsdeskundige. Als ultiem middel kun je jouw beklag doen bij het Meldpunt Integriteit van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID).

Als sectorhoofd Marine en Burgerpersoneel van de AFMP gaat Arjen Rozendal in op de diverse meldingen die onze bond binnenkrijgt over het gebrekkige coronabeleid. “Een veelgehoorde klacht is dat medewerkers met coronaklachten vanwege onderbezetting toch moeten werken, mits zij geen koorts van 39,5 of hoger hebben,” licht Rozendal toe. “En dit terwijl de overheid heeft bepaald dat je bij klachten thuis moet blijven en je op het coronavirus moet laten testen.”
Ook doen volgen Rozendal kritische verhalen de ronde dat persoonlijke beschermingsmiddelen in coronatijd, zoals alcohol, mondkapjes en 1,5 meter-stickers, pas zijn ingezet op het moment dat zich op de werkvloer coronacontroles aandienden. “Natuurlijk moet dit structureel gebeuren om besmettingsrisico’s tijdens het werk zoveel mogelijk te beperken.”

Naar huis

Gezond en veilig werken in coronatijd is volgens Rozendal nadrukkelijk niet alleen de verantwoordelijkheid van de leiding, maar ook van de mensen op de werkvloer.
“Iedereen moet wat dat betreft zijn steentje bijdragen aan een veilige werkomgeving. Of het nou gaat om bijvoorbeeld een soldaat in opleiding of om een directeur, het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Iemand die met coronagerelateerde ziekteverschijnselen op het werk verschijnt, moet gewoon naar huis gestuurd worden door zijn leidinggevende,” zo beklemtoont Rozendal.
“Als medewerker moet je er vervolgens alles aan doen om er zo snel mogelijk achter te komen of er sprake is van een COVID-19-besmetting. Nog veel belangrijker is dat je je gewoon dient ziek te melden en ziekteverlof moet aanvragen. Je hoeft hierbij niet te vertellen wat jou mankeert. Jouw werkgever mag slechts vragen of jij jezelf in staat acht om werk te verrichten. Is het antwoord ‘nee’ en wil de leiding aan jou geen ziekteverlof toekennen? Dan moet hij jou als melder laten oproepen door de bedrijfsarts. Die bepaalt of er sprake is van rechtmatig verzuim en of daarom ziekteverlof aan jou kan worden toegekend.”

Meer over:
Coronavirus